STUDIA STACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Profil studiów:

Mechatronika jest połączeniem mechaniki, elektroniki i informatyki. Na kierunku tym kształci się inżynierów z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, technik informatycznych i automatyki. Studenci przygotowywani są do projektowania i eksploatowania urządzeń elektromechanicznych, które wyposażone są w mikrokomputerowe układy sterowania. Mechatronika, jako inżynierskie połączenie i współdziałanie wymienionych nauk technicznych, jest zorientowana na projektowanie i wytwarzanie wielofunkcyjnych wyrobów działających inteligentnie w zmieniającym się środowisku.

Specjalności:

  • Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych
  • Konstrukcje mechatroniczne

Predyspozycje kandydata:

Kandydat na studia na kierunku mechatronika powinien mieć szerokie zainteresowania z zakresu konstrukcji maszyn i urządzeń, informatyki i elektroniki. Jego zainteresowania powinny obejmować chęć poznania jak działają urządzenia precyzyjne sterowane komputerowo, działające inteligentnie. Jeżeli interesujesz się robotyką, sztuczną inteligencją, mikrourządzeniami, chcesz je projektować i budować, unowocześniając świat wokół nas, to jest to kierunek właśnie dla Ciebie.

Kariera po studiach:

Zdobyta wiedza umożliwi absolwentowi podjęcie pracy w ogólnie pojętym przemyśle elektromaszynowym, elektronicznym, zakładach przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego (H. Cegielski, Elterma, Seco-Warwick, Wavin, MAN, Solaris Bus & Coach, Volkswagen, GM, WSK Poznań, Pratt & Whitney Kalisz, Aesculap-Chifa). Tytuł zawodowy inżyniera umożliwia rozpoczęcie studiów drugiego stopnia.

II stopień


Czas trwania: 

1,5 roku (3 semestry)

Profil studiów:

Mechatronika jest połączeniem mechaniki, elektroniki i informatyki. Na kierunku tym kształceni są magistrowie inżynierowie z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, technik informatycznych i automatyki. Studenci przygotowywani są do projektowania i eksploatowania urządzeń elektromechanicznych, które wyposażone są w mikrokomputerowe układy sterowania. Studenci uczą sie konstruować urządzenia stosowane między innymi w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, aparatury medycznej i rehabilitacyjnej.

Specjalności:

  • Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych
  • Konstrukcje mechatroniczne

Predyspozycje kandydata:

Kandydat na studia II stopnia powinien być inżynierem mechanikiem, mechatronikiem lub elektronikiem. Powinien interesować się nowoczesnymi urządzeniami, ich konstrukcją i zasadą działania. Jeżeli chcesz projektować nowoczesne układy sterujące, roboty, sprzęt medyczny, to jest to kierunek dla Ciebie.

Kariera po studiach:

Absolwent mechatroniki jest interdyscyplinarnie wykształconym magistrem inżynierem, spełniającym wymagania stawiane mu we współczesnym świecie o dużej i wielokierunkowej wiedzy fachowej. Będzie mógł znaleźć zatrudnienie w zakładach zajmujących się konstruowaniem, wytwarzaniem oraz eksploatacją maszyn i urządzeń precyzyjnych w przedsiębiorstwach automatyzujących procesy wytwarzania w zakładach produkcyjnych, a także w jednostkach, które wytwarzają i eksploatują sprzęt medyczny i laboratoryjny. Zdobyta wiedza umożliwi absolwentowi podjęcie pracy w takich zakładach jak (H. Cegielski, Elterma, Seco-Warwick, Aesculap-Chifa, Wavin, Powogaz, MAN, Solaris Bus & Coach, Volkswagen, GM, WSK Poznań, Pratt & Whitney Kalisz). Absolwent z tytułem zawodowym magistra inżyniera może rozpocząć studia III stopnia (doktoranckie).

 

STUDIA PO ANGIELSKU
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

II Cycle


Mode and Type: 

Full-time studies of the second cycle

Duration: 

1.5 years (3 semesters)

Specialisation:

  • Mechatronic Constructions

Candidate’s predispositions:

Completed studies of the 1st cycle, a degree in engineering. He /she is supposed to have the knowledge, skills and competences as defined by the learning outcomes for studies the 1st cycle:

ability to formulate and solve basic engineering design tasks in the field of mechanics, automation and electronics; ability to carry out the measurements, analysis, simulations of designing basic components and systems (mechanical and electronic); ability to use analytical, simulation and experimental methods to formulate and solve engineering problems; required knowledge of mechanical and electrical engineering, electronics, automation, IT and workshop metrology; knowledge of structure and operation of automated technological machinery, and particularly processing and assembly stations and robots; ability to design automation systems, electric and fluid drive systems, diagnostic and measuring stations; ability to design mechanical equipment (making CAD drawings, material selection, strength calculations, the choice of typical elements, such as: drives, gears, bearings, bolts, etc.); knowledge of manufacturing techniques: casting, heat treatment, subtractive machining and forming processes, plastics, jointing and installation of components; ability to use C for programming; knowledge of the structure and ability to design and program microprocessor controllers; ability to design electronic and analogue measuring and power systems; ability to use software designed for engineering applications, such as CAx; ability to program industrial (PLC) and robot drivers.

Career opportunities for graduates:

Graduates are prepared to work for scientific research and research and development institutions, in electro-machinery industry, automotive sector, in areas of home power appliances, medical equipment, aeronautics and machining, service and diagnostic stations, in medical institutions to design and operate medical and diagnostic equipment, in entities concerned with guidance and knowledge related to design and operation  mechatronic devices. Graduates are also prepared to continue their studies at the third cycle (doctoral studies).