STUDIA STACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

II stopień


Czas trwania: 

1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

 • Energetyka Cieplna i Odnawialna
 • Technologie Gazowe i Energetyka Odnawialna

Predyspozycje kandydata:

 • posiadanie wykształcenia w kierunków: Mechanika i Budowa Maszyn, Konstrukcja i Eksploatacja Środków Transportu, Energetyka, Transport, Inżynieria Środowiska – ukończony I stopień studiów ( tytuł zawodowy - inżynier)
 • zainteresowanie poszerzaniem wiedzy i umiejętności inżynierskich
 • zainteresowanie specjalizacją zawodową

Kariera po studiach:

 • zatrudnienie w przedsiębiorstwach z branży energetycznej
 • samodzielna działalność zawodowa
 • możliwość kontynuacji wykształcenia na studiach trzeciego stopnia
 • kadra kierownicza i specjaliści w elektrowniach i elektrociepłowniach
 • technolodzy i konstruktorzy w firmach projektowych związanych z branżą energetyczną
 • konstruktorzy układów OZE
 • inżynierowie utrzymania produkcji
 • pracownicy branży B+R (przemysł energetyczny)
 • specjaliści w firmach związanych z produkcją i transportem paliw
STUDIA NIESTACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

II stopień


Czas trwania: 

1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

 • Energetyka Cieplna i Odnawialna
 • Technologie Gazowe i Energetyka Odnawialna

Predyspozycje kandydata:

 • posiadanie wykształcenia w kierunków: Mechanika i Budowa Maszyn, Konstrukcja i Eksploatacja Środków Transportu, Energetyka, Transport, Inżynieria Środowiska – ukończony I stopień studiów ( tytuł zawodowy - inżynier)
 • zainteresowanie poszerzaniem wiedzy i umiejętności inżynierskich
 • zainteresowanie specjalizacją zawodową

Kariera po studiach:

 • zatrudnienie w przedsiębiorstwach z branży energetycznej
 • samodzielna działalność zawodowa
 • możliwość kontynuacji wykształcenia na studiach trzeciego stopnia
 • kadra kierownicza i specjaliści w elektrowniach i elektrociepłowniach
 • technolodzy i konstruktorzy w firmach projektowych związanych z branżą energetyczną
 • konstruktorzy układów OZE
 • inżynierowie utrzymania produkcji
 • pracownicy branży B+R (przemysł energetyczny)
 • specjaliści w firmach związanych z produkcją i transportem paliw