STUDIA STACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowania organizacją bezpiecznej pracy i tworzeniem dogodnych dla człowieka warunków realizacji procesów współdziałania
 • chęć podjęcia studiów inżynierskich
 • dobre oceny z przedmiotów ścisłych
 • umiejętność pracy w zespole
 • ciekawość rozwiązań organizacyjnych i technicznych orientowanych na potrzeby i możliwości człowieka
 • łatwość porozumiewania się
 • wysoka kultura osobista

Kariera po studiach:

 • małe, średnie i duże podmioty gospodarcze, administracja państwowa, gospodarcza i oświatowa w zakresie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
 • ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa pracy w biurach projektowych i doradczych
 • szkolnictwo i firmy szkoleniowe
 • własna działaność gospodarcza

II stopień


Czas trwania: 

1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
 • Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem organizacji
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowania organizatorskie
 • ukończone studia pierwszego stopnia z logistyki lub kierunków pokrewnych (Zarządzanie, Zarządzanie i inżynieria produkcji)
 • ciekawość funkcjonowania systemów logistycznych
 • umiejętność pracy w zespole
 • łatwość porozumiewania się
 • wysoka kultura osobista

Kariera po studiach:

 • w małych, średnich i dużych podmiotach gospodarczych,
 • w administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej i oświatowej zajmujących się problemami inżynierii bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz przygotowania na sytuacje kryzysowe
 • w biurach projektowych i doradczych jako eksperci w zakresie inżynierii bezpieczeństwa,
 • w szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym do prowadzenia zajęć w zakresie kultury bezpieczeństwa,
 • w szkolnictwie wyższym w obszarze integracji różnych dziedzin wiedzy na rzecz doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem, a także szeroko pojętej ergonomii, projektowania ergonomicznego i jakości ergonomicznej
 • w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym systemowego kształtowania bezpieczeństwa pracy,
 • we własnych firmach świadczących usługi z omawianego zakresu.

 

STUDIA NIESTACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowania organizacją bezpiecznej pracy i tworzeniem dogodnych dla człowieka warunków realizacji procesów współdziałania
 • chęć podjęcia studiów inżynierskich
 • dobre oceny z przedmiotów ścisłych
 • umiejętność pracy w zespole
 • ciekawość rozwiązań organizacyjnych i technicznych orientowanych na potrzeby i możliwości człowieka
 • łatwość porozumiewania się
 • wysoka kultura osobista

Kariera po studiach:

 • małe, średnie i duże podmioty gospodarcze, administracja państwowa, gospodarcza i oświatowa w zakresie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
 • ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa pracy w biurach projektowych i doradczych
 • szkolnictwo i firmy szkoleniowe
 • własna działaność gospodarcza

II stopień


Czas trwania: 

1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
 • Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem organizacji
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowania organizatorskie
 • ukończone studia pierwszego stopnia z logistyki lub kierunków pokrewnych (Zarządzanie, Zarządzanie i inżynieria produkcji)
 • ciekawość funkcjonowania systemów logistycznych
 • umiejętność pracy w zespole
 • łatwość porozumiewania się
 • wysoka kultura osobista

Kariera po studiach:

 • w małych, średnich i dużych podmiotach gospodarczych,
 • w administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej i oświatowej zajmujących się problemami inżynierii bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz przygotowania na sytuacje kryzysowe
 • w biurach projektowych i doradczych jako eksperci w zakresie inżynierii bezpieczeństwa,
 • w szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym do prowadzenia zajęć w zakresie kultury bezpieczeństwa,
 • w szkolnictwie wyższym w obszarze integracji różnych dziedzin wiedzy na rzecz doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem, a także szeroko pojętej ergonomii, projektowania ergonomicznego i jakości ergonomicznej
 • w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym systemowego kształtowania bezpieczeństwa pracy,
 • we własnych firmach świadczących usługi z omawianego zakresu.