STUDIA STACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowania organizatorskie i techniczne - chęć podjęcia studiów inżynierskich
 • dobre oceny z przedmiotów ścisłych. Umiejętność pracy w zespole
 • ciekawość rozwiązań technicznych i sposobów doskonalenia funkcjonowania firmy
 • łatwość porozumiewania się
 • wysoka kultura osobista

Kariera po studiach:

 • w korporacjach międzynarodowych
 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych różnych branż przy pracach związanych z organizacją działaności, wprowadzaniem zmian, marketingiem, public relations
 • stanowiska kierownicze w podmiotach gospodarczych
 • prace łączące kompetencje techniczne i menedżerskiej
 • działania marketingowe i public relations
 • własna działaność gospodarcza

II stopień


Czas trwania: 

1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości
 • Zarządzanie zasobami i procesami przedsiębiorstw

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowania organizatorskie
 • ukończone studia pierwszego stopnia z zarządzania lub kierunków pokrewnych (Zarządzanie, Zarządzanie i inżynieria produkcji)
 • ciekawość funkcjonowania firmy
 • umiejętność pracy w zespole
 • łatwość porozumiewania się
 • wysoka kultura osobista

  Kariera po studiach:

  • w korporacjach międzynarodowych
  • w firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych i w instytucjach finansowych
  • kierowanie pracami związanymi z organizacją i zarządzaniem, wprowadzaniem zmian, programowaniem rozwoju
  • firmy doradcze i szkoleniowe
  • firmy wdrożeniowe
  • działy marketingu i public relations
  • własna działaność gospodarcza
  STUDIA NIESTACJONARNE
  (ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

  I stopień


  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów)

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowania organizatorskie i techniczne - chęć podjęcia studiów inżynierskich
  • dobre oceny z przedmiotów ścisłych
  • umiejętność pracy w zespole
  • ciekawość rozwiązań organizacyjnych i technicznych i sposobów doskonalenia funkcjonowania firmy
  • łatwość porozumiewania się
  • wysoka kultura osobista

  Kariera po studiach:

  • w korporacjach międzynarodowych
  • w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych różnych branż przy pracach związanych z organizacją działaności, wprowadzaniem zmian, marketingiem, public relations
  • stanowiska kierownicze w podmiotach gospodarczych
  • prace łączące kompetencje techniczne i menedżerskiej
  • działania marketingowe i public relations
  • własna działaność gospodarcza

  II stopień


  Czas trwania: 

  1,5 roku (3 semestry)

  Specjalności:

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości
  • Zarządzanie zasobami i procesami przedsiębiorstw

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowania organizatorskie i biznesowe
  • ukończone studia pierwszego stopnia z Zarządzania lub z kierunków pokrewnych (np. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Automatyka i Zarządzanie)
  • ciekawość funkcjonowania firmy
  • umiejętność pracy w zespole
  • łatwość porozumiewania się
  • wysoka kultura osobista

   Kariera po studiach:

   • w korporacjach międzynarodowych
   • w firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych i w instytucjach finansowych
   • kierowanie pracami związanymi z organizacją i zarządzaniem, wprowadzaniem zmian, programowaniem rozwoju
   • firmy doradcze i szkoleniowe
   • firmy wdrożeniowe
   • działy marketingu i public relations
   • własna działaność gospodarcza
   STUDIA PO ANGIELSKU
   (ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

   I stopień


   Forma i rodzaj: 

   Stacjonarne I-go stopnia

   Czas trwania: 

   3,5 roku (7 semestrów)

   Predyspozycje kandydata:

   • zainteresowania organizatorskie i techniczne - chęć podjęcia studiów inżynierskich
   • dobre oceny z przedmiotów ścisłych. Umiejętność pracy w zespole
   • ciekawość rozwiązań technicznych i sposobów doskonalenia funkcjonowania firmy
   • łatwość porozumiewania się
   • wysoka kultura osobista

   Kariera po studiach:

   • w korporacjach międzynarodowych
   • w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych różnych branż przy pracach związanych z organizacją działaności, wprowadzaniem zmian, marketingiem, public relations
   • stanowiska kierownicze w podmiotach gospodarczych
   • prace łączące kompetencje techniczne i menedżerskiej
   • działania marketingowe i public relations
   • własna działaność gospodarcza

   II stopień


   Forma i rodzaj: 

   Stacjonarne II-go stopnia

   Czas trwania: 

   1,5 roku (3 semestry)

   Specjalności:

   • Managing Enterprise of the Future

   Predyspozycje kandydata:

   • zainteresowania organizatorskie
   • ukończone studia pierwszego stopnia z zarządzania lub kierunków pokrewnych (Zarządzanie, Zarządzanie i inżynieria produkcji)
   • ciekawość funkcjonowania firmy
   • umiejętność pracy w zespole
   • łatwość porozumiewania się
   • wysoka kultura osobista

    Kariera po studiach:

    • w korporacjach międzynarodowych
    • w firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych i w instytucjach finansowych
    • kierowanie pracami związanymi z organizacją i zarządzaniem, wprowadzaniem zmian, programowaniem rozwoju
    • firmy doradcze i szkoleniowe
    • firmy wdrożeniowe
    • działy marketingu i public relations
    • własna działaność gospodarcza