STUDIA STACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowania organizacją procesów współdziałania - chęć podjęcia studiów inżynierskich
 • dobre oceny z przedmiotów ścisłych
 • umiejętność pracy w zespole
 • ciekawość rozwiązań technicznych i sposobów doskonalenia funkcjonowania procesów
 • łatwość porozumiewania się
 • wysoka kultura osobista

Kariera po studiach:

 • w korporacjach międzynarodowych oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych różnych branż przy pracach związanych z oranizacją procesów, wprowadzaniem zmian, projektowaniem produktów i ich wytwarzaniem, transportem, spedycją, magazynowaniem, kompletacją, sprzedażą czy dustrybucją, na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych
 • analityk systemów logistycznych
 • projektant systemów logistycznych

II stopień


Czas trwania: 

1,5 roku (3 semestry)

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowania organizatorskie
 • ukończone studia pierwszego stopnia z logistyki lub kierunków pokrewnych (Zarządzanie, Zarządzanie i inżynieria produkcji)
 • ciekawość funkcjonowania systemów logistycznych
 • umiejętność pracy w zespole
 • łatwość porozumiewania się
 • wysoka kultura osobista

Kariera po studiach:

 • na kierowniczych stanowiskach logistycznych i wdrażania wolnorynkowych strategii logistycznych
 • na kierowniczych stanowiskach logistycznych związanych z funkcjonowaniem współczesnych, globalnych łańcuchów dostaw

Specjalności:

 • Logistyka łańcuchów dostaw
 • Logistyka przedsiębiorstwa
STUDIA NIESTACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowania organizacją procesów współdziałania - chęć podjęcia studiów inżynierskich
 • dobre oceny z przedmiotów ścisłych
 • umiejętność pracy w zespole
 • ciekawość rozwiązań technicznych i sposobów doskonalenia funkcjonowania procesów
 • łatwość porozumiewania się
 • wysoka kultura osobista

Kariera po studiach:

 • w korporacjach międzynarodowych oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych różnych branż przy pracach związanych z oranizacją procesów, wprowadzaniem zmian, projektowaniem produktów i ich wytwarzaniem, transportem, spedycją, magazynowaniem, kompletacją, sprzedażą czy dustrybucją, na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych
 • analityk systemów logistycznych
 • projektant systemów logistycznych

II stopień


Czas trwania: 

1,5 roku (3 semestry)

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowania organizatorskie
 • ukończone studia pierwszego stopnia z logistyki lub kierunków pokrewnych (Zarządzanie, Zarządzanie i inżynieria produkcji)
 • ciekawość funkcjonowania systemów logistycznych
 • umiejętność pracy w zespole
 • łatwość porozumiewania się
 • wysoka kultura osobista

Kariera po studiach:

 • na kierowniczych stanowiskach logistycznych i wdrażania wolnorynkowych strategii logistycznych
 • na kierowniczych stanowiskach logistycznych związanych z funkcjonowaniem współczesnych, globalnych łańcuchów dostaw

Specjalności:

 • Logistyka łańcuchów dostaw
 • Logistyka przedsiębiorstwa
STUDIA PO ANGIELSKU
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

II stopień


Forma i rodzaj: 

Stacjonarne II-go stopnia

Czas trwania: 

1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

 • Managing Enterprise of the Future

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowania organizatorskie
 • ukończone studia pierwszego stopnia z zarządzania lub kierunków pokrewnych (Zarządzanie, Zarządzanie i inżynieria produkcji)
 • ciekawość funkcjonowania firmy
 • umiejętność pracy w zespole
 • łatwość porozumiewania się
 • wysoka kultura osobista

  Kariera po studiach:

  • w korporacjach międzynarodowych
  • w firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych i w instytucjach finansowych
  • kierowanie pracami związanymi z organizacją i zarządzaniem, wprowadzaniem zmian, programowaniem rozwoju
  • firmy doradcze i szkoleniowe
  • firmy wdrożeniowe
  • działy marketingu i public relations
  • własna działaność gospodarcza