I stopień


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
 • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji

Kariera po studiach:

 • projektowanie procesów technologicznych występujących w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, zielarskim itp.
 • szeroko pojęty przemysł rolno - spożywczy, farmaceutyczny, zielarski, kosmetyczny, papierniczy, energetyczny
 • analizy teoretyczno - doświadczalne procesów technologicznych
 • wdrażanie nowych materiało- i energooszczędnych technologii
 • nadzór nad uruchamianiem i eksploatacją aparatury przemysłowej
 • zatrudnienie w instytutach naukowo - badawczych, szkolnictwie, służbach ochrony środowiska, zakładach budowy aparatury procesowej
 • projektowanie nowych instalacji przemysłowych, unowocześnianie istniejących, wykonywanie dokumentacji techniczej

II stopień


Czas trwania: 

1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

 • Inżynieria chemiczna,
 • Inżynieria bioprocesów i biomateriałów

Predyspozycje kandydata:

 • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
 • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji

  Kariera po studiach:

  • projektowanie procesów technologicznych występujących w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, zielarskim itp.
  • szeroko pojęty przemysł rolno - spożywczy, farmaceutyczny, zielarski, kosmetyczny, papierniczy, energetyczny
  • analizy teoretyczno - doświadczalne procesów technologicznych
  • wdrażanie nowych materiało- i energooszczędnych technologii
  • nadzór nad uruchamianiem i eksploatacją aparatury przemysłowej 
  • zatrudnienie w instytutach naukowo - badawczych, szkolnictwie, służbach ochrony środowiska, zakładach budowy aparatury procesowej
  • projektowanie nowych instalacji przemysłowych, unowocześnianie istniejących, wykonywanie dokumentacji techniczej