I stopień


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

  • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
  • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
  • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji związanej z ochroną środowiska

Kariera po studiach:

  • praca w zakresie kontroli stanu środowiska
  • praca służąca poprawie stanu otaczającej nas przyrody i zapobieganiu jej degradacji
  • zatrudnienie w zakładach przemysłowych, jednostkach administracji państwowej i regionalenj zajmujących się ochroną środowiska
  • zatrudnienie w szkolnictwie (po zdobyciu uprawnień)

II stopień


Czas trwania: 

1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

  • Ekotechnologia
  • Monitoring

Predyspozycje kandydata:

  • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
  • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
  • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji

    Kariera po studiach:

    • praca w zakresie kontroli stanu środowiska
    • praca służąca poprawie stanu otaczającej nas przyrody i zapobieganiu jej degradacji
    • zatrudnienie w zakładach przemysłowych, jednostkach administracji państwowej i regionalnej zajmujących się ochroną środowiska
    • zatrudnienie w szkolnictwie (po zdobyciu uprawnień)