I stopień


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
 • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji związanej z ochroną środowiska

Kariera po studiach:

 • praca w zakresie kontroli stanu środowiska
 • praca służąca poprawie stanu otaczającej nas przyrody i zapobieganiu jej degradacji
 • zatrudnienie w zakładach przemysłowych, jednostkach administracji państwowej i regionalenj zajmujących się ochroną środowiska
 • zatrudnienie w szkolnictwie (po zdobyciu uprawnień)

II stopień


Czas trwania: 

1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

 • Ekotechnologia
 • Monitoring

Predyspozycje kandydata:

 • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
 • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji

  Kariera po studiach:

  • praca w zakresie kontroli stanu środowiska
  • praca służąca poprawie stanu otaczającej nas przyrody i zapobieganiu jej degradacji
  • zatrudnienie w zakładach przemysłowych, jednostkach administracji państwowej i regionalnej zajmujących się ochroną środowiska
  • zatrudnienie w szkolnictwie (po zdobyciu uprawnień)