Wydział Architektury

przejdź do strony wydziału

Program studiów na Wydziale Architektury oparty jest na innowacyjnych metodach dydaktycznych (m.in. e-larning), a treści kształcenia na nowoczesnych osiągnięciach w dyscyplinach: architektura i urbanistyka, sztuki projektowe oraz sztuki piękne.

Studiując na Wydziale Architektury uzyskasz tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta, który pozwoli, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej. Nabyta bogata wiedza i umiejętności absolwenta pozwolą także na koordynowanie prac w wielobranżowych zespołach projektowych, zarządzanie projektowymi pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi, samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej oraz podjęcie pracy badawczej.

Studia dają również możliwość podjęcia pracy w branżach pokrewnych w następujących zawodach: scenograf, projektant wnętrz, designer, grafik komputerowy (w tym: animacje gier komputerowych itp.) oraz pracownik w wydziałach administracji architektonicznej i urbanistycznej urzędów miast lub gmin

Wydział Architektury jest liderem w zakresie ilości beneficjentów międzynarodowego programu Erasmus, w ramach którego zapewnia możliwość studiowania na jednej z 42 renomowanych uczelni partnerskich, w jednym z 15 krajów. Co roku z programu Erasmus korzysta ok. 80-100 studentów Wydziału.

Nasi studenci to laureaci wielu prestiżowych konkursów architektonicznych krajowych i międzynarodowych, takich jak:

  • „Dyplom Roku” im. Zbyszka Zawistowskiego, organizowany przez SARP,
  • konkurs na najlepszą pracę semestralną im. Władysława Czarneckiego,
  • konkurs na doroczną Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną BDA-SARP za projekt dotyczący kształtowania przestrzeni aktywności społecznej człowieka,
  • konkurs „Moja Wielkopolska” pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wojewody Wielkopolskiego i Prezydenta m. Poznania organizowany przez Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu,
  • International Velux Awardi.

Wydział jest jednym z 4 Wydziałów Architektury na uczelni politechnicznej w Polsce, który posiada kategorię A przyznawaną najlepszym jednostkom naukowym, zgodnie z aktualną oceną parametryczną jednostek naukowych przeprowadzoną przez KEJN w 2013 r.

Kierunki studiów

Architektura

Strona wydziału

Odwiedź stronę www

Dodatkowe informacje

Telefon: 61 665 32 55

E-mail: office_darf@put.poznan.pl