Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

przejdź do strony wydziału

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Historię Wydziału Elektrycznego liczy się od lutego 1930 roku, w którym rozpoczęły się zajęcia dydaktyczne. Formalnie jednak powołano go 15 października 1929 roku, uchwałą Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, która zmieniła nazwę szkoły na Państwową Wyższą Szkołę Budowy Maszyn i Elektrotechniki, tworząc w niej dwa wydziały - Budowy Maszyn oraz Elektryczny.

W pierwszym okresie działalności Wydziału Elektrycznego (1930-1939) studia trwały 3,5 roku, a absolwenci uzyskiwali tytuł technologa elektryka. Pierwszy rok studiów był wspólny dla Wydziału Mechanicznego i Elektrycznego.

Wybuch II Wojny Światowej przerwał działalność Szkoły i Wydziału. W pierwszych miesiącach okupacji w Gmachu Szkoły powstała niemiecka Ingenieur-Schule, która przestała istnieć w styczniu 1945 roku, gdy do miasta zbliżały się czołgi Armii Czerwonej.

Mimo dewastacji wyposażenia i budynku przy obecnym placu Marii Skłodowskiej-Curie 5, już 15 kwietnia 1945 roku wykładowcy podjęli proces kształcenia. W sierpniu 1945 roku dyplomy uzyskali absolwenci, którzy od kwietnia kontynuowali studia, przerwane na czas wojny. Dekret Ministerstwa Oświaty z 3 września 1945 roku polecał przeorganizowanie Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki w Szkołę Inżynierską z trzema wydziałami: Budownictwa, Elektrycznym i Mechanicznym.

Na podstawie uchwały Rady Ministrów z 3 września 1955 roku, z połączenia Szkoły Inżynierskiej i Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej powstała Politechnika Poznańska. Na Wydziale rozpoczęty został drugi nurt działalności akademickiej - działalność naukowo-badawcza i kształcenie kadr naukowych.

W 2001 roku, w związku z utworzeniem nowego Wydziału Informatyki i Zarządzania, w strukturze Wydziału Elektrycznego pozostały trzy instytuty i jedna katedra, która została przekształcona w Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej. Uchwałą Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 25 czerwca 2003 r. Międzywydziałowy Instytut Matematyki dołączył do Wydziału Elektrycznego jako kolejna jednostka organizacyjna.

W styczniu 2020 roku  jednostka zmieniła nazwę na Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki. Nową strukturę organizacyjną tworzą cztery Instytuty: Automatyki i Robotyki, Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Matematyki oraz Robotyki i Inteligencji Maszynowej.

Strona wydziału

Odwiedź stronę

Dodatkowe informacje

Telefon: 61 665 25 39

E-mail: office_deef@put.poznan.pl