Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

przejdź do strony wydziału

Studia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska to STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ.

Kształcą się tutaj specjaliści w zakresie budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, budowy autostrad, dróg, ulic, lotnisk, mostów, budowli podziemnych, dróg żelaznych, budownictwa energooszczędnego, klimatyzacji, wentylacji zaopatrzenia w wodę i ciepło, ochrony wód, gleby i powietrza. Wydział zapewnia możliwość zdobycia wszechstronnej i nowoczesnej wiedzy w wymienionym wyżej zakresie. Wiedza ta z pewnością ułatwi uzyskanie atrakcyjnego zatrudnienia w przyszłości.

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej zatrudnia ponad 170 nauczycieli akademickich. Prowadzi kształcenie na studiach I, II i III stopnia na dwóch kierunkach: budownictwo i inżynieria środowiska. Studia odbywają się zarówno w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w dwóch dyscyplinach: budownictwo i inżynieria środowiska. W 2006 roku Wydział uzyskał najwyższą - pierwszą kategorię jednostek naukowych dla grupy jednostek jednorodnych G4 „Budownictwo i Architektura".

Strona wydziału

Odwiedź stronę www

Dodatkowe informacje

Telefon: 61 665 24 10

E-mail: office_dceeaf@put.poznan.pl