Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

przejdź do strony wydziału

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania jest najstarszym wydziałem Politechniki Poznańskiej. Dał początek wyższemu szkolnictwu technicznemu w Wielkopolsce. Został założony w 1919 roku jako Wydział Mechaniczny - pierwszy, macierzysty wydział Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn. Zgodnie z oczekiwaniami rynku i w związku ze zmianami struktury kilkakrotnie zmieniał nazwę: w latach 1919-1952 funkcjonował jako Wydział Mechaniczny; następnie przekształcano go kolejno w Wydział Budowy Maszyn (1952-1967), Wydział Mechaniczno-Technologiczny (1967-1974), ponownie w Wydział Budowy Maszyn (1974-1998), a w 1998 roku w Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania.

Na kierunkach mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, mechatronika, inżynieria materiałowa oraz inżynieria biomedyczna można studiować szeroko rozumianą inżynierię mechaniczną - konstrukcję, technologię, automatyzację, diagnostykę i informatyzację, ale również zarządzanie i inżynierię produkcji - poznawać systemy produkcyjne, czy zarządzanie jakością.  Uzupełnieniem tych obszarów jest inżynieria materiałowa, w tym nanomateriały. Najnowsze kierunki studiów odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy - zasób wiedzy inżynierów mechatroników łączy kilka obszarów wiedzy i umiejętności. Inżynieria biomedyczna kształci inżynierów - specjalistów budowy i eksploatacji urządzeń medycznych i protetyki.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w trzech dyscyplinach naukowych: budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria materiałowa oraz mechanika.

 Aktualnie w ramach Wydziału działają 4 instytuty z 13 zakładami oraz 1 katedra.

Strona wydziału

Odwiedź stronę www

Dodatkowe informacje

Telefon: 61 665 23 62

E-mail: office_dmef@put.poznan.pl