Wydział Fizyki Technicznej

przejdź do strony wydziału

22 stycznia 1997 roku Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej podjął uchwałę w sprawie przekształcenia Międzywydziałowego Instytutu Fizyki w Wydział Fizyki Technicznej. Nowo utworzony Wydział rozpoczął działalność 1 kwietnia 1997 roku i przejął od Wydziału Budowy Maszyn kierunek studiów "Fizyka techniczna". W jego skłąd wchodzi Instytut Fizyki i Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej.

W Instytucie Fizyki są realizowane zaawansowane badania naukowe w zakresie: nanotechnologii, bioelektroniki molekularnej, powierzchniowych struktur półprzewodnikowych i metalicznych oraz symulacji komputerowych. Prowadzone są one w ramach trzech zakładów:

W Instytucie Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej realizowane są badawcze prace naukowe w zakresie mikro- i nanostruktur molekularnych związków organicznych, materiałów funkcjonalnych dla zastosowań w optoelektronice oraz spektroskopii atomowej i molekularnej. W skład Instytutu Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej wchodzą trzy zakłady:

Strona wydziału

Odwiedź stronę www

Dodatkowe informacje

Telefon: 61 665 32 00

E-mail: office_dtpf@put.poznan.pl