Wydział Informatyki

przejdź do strony wydziału

Aby sprostać wymogom konkurencyjności w skali globalnej, konieczne jest kształcenie fachowców o najwyższych kwalifikacjach, którzy potrafią zrównać polską gospodarkę z gospodarką krajów wysoko rozwiniętych. Potrzebni są fachowcy o bardzo wysokich kwalifikacjach w wąsko wyspecjalizowanych dziedzinach: informatycy oraz specjaliści z zakresu automatyki i robotyki, którzy w swoich specjalnościach potrafią uzyskać przewagę konkurencyjną. Potrzebni są także specjaliści, którzy bardzo dobrze rozumieją całą firmę, jej potrzeby w zakresie informatyzacji i automatyzacji oraz otoczenie w którym ona działa i potrafią ją sprawnie dostosować do zmieniających się w tym otoczeniu warunków. Takich specjalistów kształci Wydział Informatyki.

Zapraszamy do rozpoczęcia studiów na kierunkach prowadzonych przez Wydział Informatyki. Daje on możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy, gwarantującej uzyskanie bardzo atrakcyjnego zatrudnienia w przyszłości. Gwarantujemy profesjonalny, światowy poziom kształcenia, wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, znakomitą bazę laboratoryjną, możliwość wymiany studentów z renomowanymi uczelniami europejskimi oraz przyjazną atmosferę studiowania. Oprócz tego, naszym studentom stwarzamy szerokie możliwości działania w ramach studenckich organizacji kulturalnych, sportowych i naukowych.

Strona wydziału

Odwiedź stronę www

Dodatkowe informacje

Telefon: 61 665 34 20

E-mail: office_dcf@put.poznan.pl