Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

przejdź do strony wydziału

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Uchwałą Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 10 lipca 2019 r. utworzony został Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, którego funkcjonowanie rozpoczęło się w styczniu 2020 roku. W skład nowo utworzonego wydziału wchodzą: Instytut Inżynierii Materiałowej, Instytut Fizyki i Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, w których są realizowane następujące prace badawcze:

W Instytucie Inżynierii Materiałowej w zakresie: Nanomateriałów Funkcjonalnych i Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni

W Instytucie Fizyki w zakresie: nanotechnologii, bioelektroniki molekularnej, powierzchniowych struktur półprzewodnikowych i metalicznych oraz symulacji komputerowych i nanomechaniki

W Instytucie Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej w zakresie: mikro- i nanostruktur molekularnych związków organicznych, materiałów funkcjonalnych dla zastosowań w optoelektronice oraz spektroskopii atomowej i molekularnej.

Kierunki studiów:

  • Inżynieria Materiałowa
  • Edukacja Techniczno-Informatyczna
  • Fizyka Techniczna

Strona wydziału

Odwiedź stronę

Dodatkowe informacje

Telefon: 61 665 32 00

E-mail: office_dtpf@put.poznan.pl