Wydział Inżynierii Zarządzania

przejdź do strony wydziału

Wydział Inżynierii Zarządzania z siedzibą w centrum Poznania na ulicy Strzeleckiej 11 kontynuuje tradycje i dobre praktyki organizacji przemysłu i zarządzania zapoczątkowane jeszcze przed II wojną światową przez takich polskich inżynierów jak Karol Adamiecki, Piotr Drzewiecki, Edwin Hauswald czy Zygmunt Rytel.

Nauczanie organizacji i zarządzania w Politechnice Poznańskiej odbywa się od lat ’50. minionego wieku (katedra Ekonomiki i Organizacji Przemysłu na Wydziale Budowy Maszyn), zaś kierunek studiów menedżerskich prowadzony jest od 40 lat.

Protoplasta obecnego Wydziału Inżynierii Zarządzania – Instytut Organizacji i Zarządzania powołany do życia w roku 1970 – funkcjonował blisko dwadzieścia lat jako jednostka międzywydziałowa Politechniki Poznańskiej, gdyż każdy absolwent opuszczał uczelnię wyposażony w wiedzę podstawową z zakresu ekonomiki przemysłu i budownictwa, organizacji pracy, ergonomii i prawa pracy. Być może to te właśnie kwalifikacje były przyczyną istnienia w Polsce tak licznej w minionym wieku populacji szefów-inżynierów (z wykształceniem technicznym).

Kierunek „Organizacja i Zarządzanie” na Wydziale Budowy Maszyn, przygotowywał pod koniec XX wieku na 9-semestralnych studiach magistrów inżynierów organizatorów przemysłu według standardów nauczania wypracowanych wówczas wspólnie z Politechnikami Warszawską, Wrocławską i Krakowską oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy. W latach ’90 XX w. kierunek przemianowano – zgodnie z wytycznymi ministerstwa – na „Zarządzanie i Marketing”, a obecnie – po akcesji Polski do Unii Europejskiej i przyjęciu 3-stopniowego trybu studiowania – dawne specjalności kierunku „Zarządzanie i Marketing” przekształcono w 3 kierunki studiów: Zarządzanie, Logistyka oraz Inżynieria Bezpieczeństwa.

Powodem do dumy jest aktywność studentów w Kołach Naukowych, których tradycje sięgają w środowisku młodych menedżerów lat ’70 minionego wieku.

Targi Pracy na Politechnice Poznańskiej, Forum Młodych Logistyków organizowane od 2005 roku pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, zawody TIMES (Tournament in Management and Engineering Skills) organizowane corocznie – także w Poznaniu - przez organizację ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management), do której przynależy koło CPI (Centrum Promocji Inżynierów), to tylko nieliczne przykłady działalności studentów kierunków Zarządzanie, Logistyka czy Inżynieria Bezpieczeństwa.

Strona wydziału

Odwiedź stronę www

Dodatkowe informacje

Telefon: 61 665 33 74

E-mail: office_demf@put.poznan.pl