Wydział Technologii Chemicznej

przejdź do strony wydziału

Wydział Technologii Chemicznej istnieje od 1968 roku. Zatrudnia 31 samodzielnych pracowników naukowych (profesorów i doktorów habilitowanych, w tym 2 członków korespondentów PAN i 14 profesorów tytularnych). Grupę tę wspiera 71 doktorów i 35 pozostałych pracowników.

Kształcenie na studiach I i II stopnia odbywa się na trzech kierunkach: Technologia Chemiczna/ Chemical Technology, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Technologie Ochrony Środowiska, Inżynieria Farmaceutyczna (w przypadku uruchomienia kierunku). Dydaktyka prowadzona jest na wysokim poziomie, a opracowane programy kształcenia są ambitne i pozwalają absolwentom na znalezienie dobrej pracy. Na studiach II stopnia, na kierunku Technologia Chemiczna realizowane jest także kształcenie w języku angielskim w na specjalności Composites and Nanomaterials.

Wydział posiada prawa doktoryzowania w dziedzinie /dyscyplinie: nauki chemiczne/chemia, nauki chemiczne/technologia chemiczna, nauki techniczne/technologia chemiczna oraz prawa habilitowania w dziedzinie/dyscyplinie nauki chemiczne/technologia chemiczna.

Badania naukowe prowadzone na Wydziale mają bardzo wysoki poziom merytoryczny, o czym świadczą publikacje w czasopismach o dużej randze międzynarodowej. Na dobrym poziomie utrzymuje się współpraca międzynarodowa realizowana poprzez środki uzyskiwane w odpowiednich programach badawczych.

Od 2014 roku Wydział  funkcjonuje w nowoczesnym Centrum Dydaktycznym Wydziału Technologii Chemicznej, co pozwala na koncentrację wszystkich pracowników w Kampusie Warta, umożliwiając skupienie się na realizowanych zadaniach.

Strona wydziału

Odwiedź stronę www

Dodatkowe informacje

Telefon: 61 665 23 51

E-mail: office_dctf@put.poznan.pl