Wyjazdy pracowników do krajów partnerskich

Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+ informuje o rozpoczęciu corocznej kwalifikacji na wyjazdy dla pracowników naszej Uczelni w ramach Programu Erasmus+ KA107 2018 – współpraca z krajami partnerskimi.

Dofinansowanie w ramach projektu KA 107 2018 obejmuje następujące kraje:
Bośnia i Hercegowina
Brazylia
Chiny
Kolumbia
Izrael
Peru
Rosja
Serbia
Tajwan
Ukraina
USA

Szczegółowe informacje dot. uczelni partnerskich, liczby miejsc w ramach danego kraju oraz stawek dofinansowania są podane na stronach dot. wyjazdów dydaktycznych i wyjazdów szkoleniowych.

Wyjazdy pracowników PP w programie Erasmus+ KA 107 2018 muszą zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2019 r.

W celu realizacji wyjazdu w ramach Programu Erasmus+ pracownik samodzielnie nawiązuje kontakt z instytucją goszczącą, ustala program nauczania lub szkolenia oraz aplikuje o wyjazd w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej w trakcie trwania naboru.

Wszystkich zainteresowanych gorąco zachęcam do zapoznania się z kryteriami naboru pracowników, zasadami finansowania wyjazdów, a następnie do wypełnienia formularzy i złożenia ich wraz z wymaganymi załącznikami w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej PP (pokój 111) do dnia 25 stycznia 2019 r.

 

Erasmus Code Politechniki Poznańskiej: PL POZNAN02