Wyjazdy w celach dydaktycznych

STAFF MOBILITY FOR TEACHING (STA)
Wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 2 dni do 2 miesięcy (minimalny czas trwania liczony jest bez dni podróży).

Politechnika Poznańska przyznaje dofinansowanie maksymalnie na 5 dni roboczych (następujących po sobie) zajęć dydaktycznych, przy czym można doliczyć 2 dni na podróż, bezpośrednio przed i po pobycie w ośrodku zagranicznym, pod warunkiem udokumentowania tych dni dokumentem podróży z widocznymi datami.
W przypadku wyjazdów krótszych niż 5 dni roboczych, dofinansowanie zostanie przyznane proporcjonalnie do okresu pobytu.
Podstawą rozliczenia dofinansowania wyjazdu jest okres pobytu w ośrodku zagranicznym określany z dokładnością do jednego dnia, zgodnie z zaświadczeniem o pobycie wydanym przez instytucję goszczącą.

W trakcie pobytu nauczyciel akademicki musi przeprowadzić minimum 8 godz. zajęć dydaktycznych (wykładów, seminariów, warsztatów). Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.
W przypadku jeżeli pobyt nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej trwa dłużej niż 5 dni, liczba godzin dydaktycznych do zrealizowania będzie proporcjonalnie większa.

Erasmus Code Politechniki Poznańskiej: PL POZNAN02