Koordynatorzy wydziałowi

   
Wydział
Instytut
Nazwisko
Architektury
 
dr inż. arch. Adam Siniecki
 
mgr inż. arch.
Izabela Piklikiewicz-Kęsicka
 
mgr inż. arch.
Agnieszka Kasińska-Andruszkiewicz 
Automatyki, Robotyki
i Elektrotechniki
 
dr inż Wojciech Giernacki
Robotyki i Inteligencji Maszynowej
dr inż. Joanna Ziętkiewicz
Automatyki i Robotyki
dr inż. Marcin Kiełczewski
Elektrotechniki i Elektroniki
Przemysłowej
dr inż. Arkadiusz Dobrzycki
Matematyki
dr Alina Gleska
Informatyki i Telekomunikacji
Instytut Informatyki
dr hab. inż. Marek Wojciechowski
Instytut Radiokomunikacji, Instytut Sieci Teleinformatycznych,
Instytut Telekomunikacji Multimedialnej
dr inż. Jan Lamperski
Inżynierii Lądowej i Transportu
Prof. Wojciech Sumelka
Instytut Analizy Konstrukcji, Instytut Budownictwa, Instytut Inżynierii Lądowej
dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut
Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Instytut Silników Spalinowych
i Napędów, Instytut Transportu
dr inź. Hanna Sawicka
Inżynierii Materiałowej
i Fizyki Technicznej
 
dr Ewa Chrzumnicka
Inżynierii Środowiska
i Energetyki
 
dr inż. Robert Kłosowiak
Inżynierii Zarządzania
 
dr hab. inż. Joanna Kałkowska
Inżynierii Mechanicznej
 
dr inż. Dariusz Bartkowski
Technologii Chemicznej
 
dr hab. inż. Magdalena Regel-Rosocka