Koordynatorzy wydziałowi

 

Koordynatorzy Wydziałowi Erasmus+
Wydział Instytut Nazwisko
Architektury   dr inż. arch. Adam Siniecki
mgr inż. arch. Izabela Piklikiewicz-Kęsicka 
mgr inż. arch. Agnieszka Kasińska-Andruszkiewicz 
Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki dr inż Wojciech Giernacki
Robotyki i Inteligencji Maszynowej dr inż. Joanna Ziętkiewicz
Automatyki i Robotyki dr inż. Marcin Kiełczewski
Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej dr inż. Arkadiusz Dobrzycki
Matematyki dr Alina Gleska
Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki dr hab. inż. Marek Wojciechowski
Instytut Radiokomunikacji, Instytut Sieci Teleinformatycznych, Instytut Telekomunikacji Multimedialnej dr inż. Jan Lamperski
Inżynierii Lądowej i Transportu Prof. Wojciech Sumelka
Instytut Analizy Konstrukcji, Instytut Budownictwa, Instytut Inżynierii Lądowej dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut
Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Instytut Transportu dr inź. Hanna Sawicka
Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej   dr Ewa Chrzumnicka
Inżynierii Środowiska i Energetyki dr inż. Robert Kłosowiak
Instytut Elektroenergetyki dr inż. Andrzej Kwapisz
Instytut Energetyki Cieplnej dr inż. Przemysła Grzymisławski
Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych dr inż. Karolina Mazurkiewicz
Inżynierii Zarządzania   dr hab. inż. Joanna Kałkowska, prof. PP
Inżynierii Mechanicznej   dr inż. Dariusz Bartkowski
Technologii Chemicznej   dr hab. inż. Magdalena Regel-Rosocka, prof. PP