Koordynatorzy wydziałowi

 

Koordynatorzy Wydziałowi Erasmus+
Wydział / Faculty Instytut / Institute Nazwisko / Surname

Architektury /

Architecture

  dr inż. arch. Adam Siniecki
mgr inż. arch. Izabela Piklikiewicz-Kęsicka 
mgr inż. arch. Agnieszka Kasińska-Andruszkiewicz 

Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki /

Control, Robotics and Electrical Engineering 

dr inż Wojciech Giernacki
Robotyki i Inteligencji Maszynowej dr inż. Joanna Ziętkiewicz
Automatyki i Robotyki dr inż. Marcin Kiełczewski
Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej dr inż. Arkadiusz Dobrzycki
Matematyki dr Alina Gleska

Informatyki i Telekomunikacji /

Computing and Telecommunications

Instytut Informatyki dr inż. Mirosław Ochodek
Instytut Radiokomunikacji, Instytut Sieci Teleinformatycznych, Instytut Telekomunikacji Multimedialnej dr inż. Jan Lamperski

Inżynierii Lądowej i Transportu

Civil and Transport Engineering

Prof. Wojciech Sumelka
Instytut Analizy Konstrukcji, Instytut Budownictwa, Instytut Inżynierii Lądowej dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut
Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Instytut Transportu dr inź. Hanna Sawicka

Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej /

Materials Engineering and Technical Physics

  dr Ewa Chrzumnicka

Inżynierii Środowiska i Energetyki /

Environmental Engineering and Energy

dr inż. Robert Kłosowiak
Instytut Elektroenergetyki dr inż. Andrzej Kwapisz
Instytut Energetyki Cieplnej dr inż. Przemysła Grzymisławski
Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych dr inż. Karolina Mazurkiewicz

Inżynierii Zarządzania /

Engineering Management:

  dr hab. inż. Joanna Kałkowska, prof. PP

Inżynierii Mechanicznej /

Mechanical Engineering

  dr inż. Dariusz Bartkowski

Technologii Chemicznej /

Chemical Technology

  dr hab. inż. Magdalena Regel-Rosocka, prof. PP