Program Erasmus+ KA 107 współpraca z krajami partnerskimi

Od roku 2016/2017 Politechnika Poznańska bierze udział w projekcie Erasmus+ KA 107 współpraca z krajami partnerskimi.

 

Obecnie dostępne są wyjazdy w semetrze letniem roku akademickiego 2019/2020 do następujących krajów:

- Bośnia i Hercegowina -2 mobilności na Uniwersytecie w Sarajewie

- Rosja - 1 mobilność, do wykorzystania na jednej z 3 uczelni: National Research University Moscow MPEI, Peter The Great Saint Petersburg Polytecnic University lub Saint Petersburg National Research University ITMO

- Serbia - 1 mobilność na Uniwersytecie w Nowym Sadzie

 

Dofinansowanie wynosi 700 euro/miesiąc, dodatkowo zwracane są koszty podróży zgodnie ze stawkami ryczałtowymi kalkulatora odległości.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculat...

 

Więcej informacji można uzyskać w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej.