Stypendia

Na poniższych podstronach znajdują się stawki stypendiów dotyczące zarówno wyjazdów na studia jak i na praktyki.

Przypominamy, że osoby, które przed wyjazdem pobierały stypendium socjalne, lub mają orzeczenie o niepełnosprawności, mogą skorzystać z dodatkowego finansowania w ramach programu PO WER, szczegóły tutaj.