Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne dla obywateli polskich na rok akademicki 2020/2021

 Studia rozpoczynające się od semestru letniego

Terminy dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Data

Czynność

05.01.2021 r. (wt.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

12.02.2021 r. (pt.)

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

16.02.2021 r. (wt.)

egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny) i możliwość złożenia kompletu dokumentów

do 18.02.2021 r. (czw.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji

18.02.2021 r. (czw.)

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów pod rygorem nieprzyjęcia na studia

19.02.2021 r. (pt.)

publikacja list przyjętych na studia

05.03.2021 r. (pt.)

rozpatrzenie odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej