Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji dla obywateli polskich na rok akademicki 2019/2020

Studia rozpoczynające się od semestru zimowego

Terminy dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Data

Czynność

30.05.2019 r. (czw.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

13.06.2019 r. (czw.)

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych
(dotyczy wyłącznie kierunku architektura)

18.06.2019 r. (wt.)

9:00 – 13:00 sesja egzaminacyjna z rysunku odręcznego część 1
(dotyczy wyłącznie kierunku architektura)

14:30 – 18:30 sesja egzaminacyjna z rysunku odręcznego część 2
(dotyczy wyłącznie kierunku architektura)

do 28.06.2019 r. (pt.)

udostępnienie wyników egzaminu z rysunku (dotyczy wyłącznie kierunku architektura)

05.07.2019 r. (pt.)

ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości*

05.07.2019 r. (pt.)

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych (dotyczy kierunków innych niż architektura)

do 10.07.2019 r. (śr.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach I tury kwalifikacji

16.07.2019 r. (wt.)
do godz. 13.00

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów pod rygorem nieprzyjęcia na studia

17.07.2019 r. (śr.)

publikacja I list przyjętych na studia

18.07.2019 r. (czw.)

ostateczny termin poszerzenia preferencji przez osoby nieprzyjęte na żaden kierunek w I turze o kierunki, na których są wolne miejsca

19.07.2019 r. (pt.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach II tury kwalifikacji oraz publikacja II list przyjętych na studia

04.09.2019 r. (śr.)

rozpatrzenie odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

* nie dotyczy osób, które w Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia

 

Terminy dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Data

Czynność

30.05.2019 r. (czw.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

05.07.2019 r. (pt.)

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

16.07.2019 r. (wt.)

egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny) i ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów pod rygorem nieprzyjęcia na studia

17.07.2019 r. (śr.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji oraz publikacja list przyjętych na studia

04.09.2019 r. (śr.)

rozpatrzenie odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

Terminy dla studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

Data

Czynność

01.08.2019 r. (czw.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

17.09.2019 r. (wt.)

ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości*,
koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

do 20.09.2019 r. (pt.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji

21.09.2019 r. (sob.)

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów pod rygorem nieprzyjęcia na studia

23.09.2019 r. (pn.)

publikacja list przyjętych na studia

10.10.2019 r. (czw.)

rozpatrzenie odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

* nie dotyczy osób, które w Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia

Terminy dla studiów niestacjonarnych drugiego stopnia

Data

Czynność

01.08.2019 r. (czw.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

17.09.2019 r. (wt.)

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

19.09.2019 r. (czw.)

egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny) i możliwość złożenia kompletu dokumentów

do 20.09.2019 r. (pt.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji

21.09.2019 r. (sob.)

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów pod rygorem nieprzyjęcia na studia

23.09.2019 r. (pn.)

publikacja list przyjętych na studia

10.10.2019 r. (czw.)

rozpatrzenie odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

Studia rozpoczynające się od semestru letniego

Terminy dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Data

Czynność

10.12.2019 r. (wt.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

13.02.2020 r. (czw.)

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

18.02.2020 r. (wt.)

egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny) i możliwość złożenia kompletu dokumentów

do 20.02.2020 r. (czw.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji

20.02.2020 r. (czw.)

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów pod rygorem nieprzyjęcia na studia

21.02.2020 r. (pt.)

publikacja list przyjętych na studia

10.03.2020 r. (wt.)

rozpatrzenie odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej