Harmonogram rekrutacji

Szczegółowy harmonogram rekrutacji oraz wykaz kierunków, które prowadzone są w języku angielskim, a także wykaz kierunków, dla których Uczelnia wydaje skierowanie do lekarza medycyny pracy na rok akademicki 2017/2018 podane zostaną w zarządzeniu rektora wydanym w terminie nieprzekraczającym 30 kwietnia 2017 r. i opublikowane tutaj.

 

Zarządzenie Nr 6 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 28 kwietnia 2016 r.(RO/IV/6/2016)

w sprawie harmonogramu rekrutacji oraz wykazu kierunków, które prowadzone są w języku angielskim, a także wykazu kierunków, dla których Uczelnia wydaje skierowanie do lekarza medycyny pracy na rok akademicki 2016/2017

 

Na podstawie § 11 ust. 2 Uchwały Nr 153/2012-2016 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów w roku akademickim 2016/2017 zarządza się, co następuje:

§ 1

W Politechnice Poznańskiej obowiązuje następujący harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2016/2017:

Studia rozpoczynające się od semestru zimowego

Terminy dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Data

Czynność

20.05.2016 r. (pt.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

01.07.2016 r. (pt.)

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych
(dotyczy wyłącznie kierunków architektura oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych)

06.07.2016 r. (śr.)

9:00 – 13:00 sesja egzaminacyjna z rysunku odręcznego część 1
(dotyczy wyłącznie kierunku architektura)

14:30 – 18:30 sesja egzaminacyjna z rysunku odręcznego część 2
(dotyczy wyłącznie kierunku architektura)

07.07.2016 r. (czw.)

9:00 – 13:00 sesja egzaminacyjna z rysunku odręcznego
(dotyczy wyłącznie kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych)

08.07.2016 r. (pt.)

ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości *

08.07.2016 r. (pt.)

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych (dotyczy kierunków innych niż architektura oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych)

do 13.07.2016 r. (śr.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach I tury kwalifikacji

19.07.2016 r. (wt.)
do godz. 13.00

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów dla osób zakwalifikowanych lub rezerwowych w I turze kwalifikacji, pod rygorem nieprzyjęcia na studia

20.07.2016 r. (śr.)

publikacja I list przyjętych na studia

22.07.2016 r. (pt.)

do godz. 13.00

ostateczny termin poszerzenia preferencji przez osoby nieprzyjęte na żaden kierunek w I turze o kierunki, na których są wolne miejsca

do 25.07.2016 r. (pn.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach II tury kwalifikacji

27.07.2016 r. (śr.)
do godz. 13.00

ostateczny termin złożenia aktualnego podania dla osób zakwalifikowanych lub rezerwowych w II turze kwalifikacji, pod rygorem nieprzyjęcia na studia

28.07.2016 r. (czw.)

publikacja II list przyjętych na studia

02.09.2016 r. (pt.)

rozpatrzenie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

* nie dotyczy osób, które w Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wyraziły zgodę na przetwarzanie

  danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia

 

Terminy dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Data

Czynność

20.05.2016 r. (pt.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

08.07.2016 r. (pt.)

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

21.07.2016 r. (czw.)

postępowanie kwalifikacyjne (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny)

do 25.07.2016 r. (pn.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji

27.07.2016 r. (śr.)
do godz. 13.00

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów dla osób zakwalifikowanych lub rezerwowych, pod rygorem nieprzyjęcia na studia

28.07.2016 r. (czw.)

publikacja list przyjętych na studia

02.09.2016 r. (pt.)

rozpatrzenie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

 

Terminy dla studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

Data

Czynność

01.08.2016 r. (pn.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

12.09.2016 r. (pn.)

ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości *,
koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

do 16.09.2016 r. (pt.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji

20.09.2016 r. (wt.)

do godz. 13.00

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów dla osób zakwalifikowanych lub rezerwowych, pod rygorem nieprzyjęcia na studia

21.09.2016 r. (śr.)

publikacja list przyjętych na studia

13.10.2016 r. (czw.)

rozpatrzenie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

* nie dotyczy osób, które w Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia

Terminy dla studiów niestacjonarnych drugiego stopnia

Data

Czynność

01.08.2016 r. (pn.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

12.09.2016 r. (pn.)

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

14.09.2016 r. (śr.)

postępowanie kwalifikacyjne (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny)

15.09.2016 r. (czw.)

postępowanie kwalifikacyjne (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny)

do 16.09.2016 r. (pt.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji

20.09.2016 r. (wt.)

do godz. 13.00

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów dla osób zakwalifikowanych lub rezerwowych, pod rygorem nieprzyjęcia na studia

21.09.2016 r. (śr.)

publikacja list przyjętych na studia

13.10.2016 r. (czw.)

rozpatrzenie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

Studia rozpoczynające się od semestru letniego

Terminy dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Data

Czynność

01.12.2016 r. (czw.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

10.02.2017 r. (pt.)

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

14.02.2017 r. (wt.)

postępowanie kwalifikacyjne (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny)

15.02.2017 r. (śr.)

postępowanie kwalifikacyjne (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny)

do 17.02.2017 r. (pt.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji

21.02.2017 r. (wt.)
do godz.13.00

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów dla osób zakwalifikowanych lub rezerwowych, pod rygorem nieprzyjęcia na studia

22.02.2017 r. (śr.)

publikacja list przyjętych na studia

10.03.2017 r. (pt.)

rozpatrzenie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

§ 2

Wykaz kierunków, które będą prowadzone w języku angielskim:

 1. Pierwszy stopień studiów:

 • Architecture
 • Automatic Control and Robotics
 • Engineering Management – Engineering with Commerce
 • Electronics and Telecommunications – Information and Communication Technologies
 1. Drugi stopień studiów:

 • Architecture
 • Automatic Control and Robotics – Smart Aerospace and Autonomous Systems 
 • Chemical Technology – Composites and Nanomaterials
 • Civil Engineering – Construction Technology Management
 • Civil Engineering – Structural Engineering
 • Computing – Software Engineering
 • Electronics and Telecommunications – Information and Communication Technologies
 • Engineering Management – Corporate Management
 • Mechanical Engineering – Gas Technology and Renewable Energy
 • Mechanical Engineering – Product Engineering
 • Mechatronics – Mechatronic Constructions

§ 3

Wykaz kierunków, dla których Uczelnia wydaje skierowania do lekarza medycyny pracy:

 • architektura
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • technologia chemiczna
 • technologie ochrony środowiska

§ 4

Kandydat wnosi jedną opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia, za daną formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne) i poziom studiów (pierwszego, drugiego stopnia), bez względu na liczbę wskazanych kierunków. W przypadku wskazania kierunków, dla których obowiązują różne opłaty, wnosi opłatę wyższą. Wysokość opłaty ustala rektor. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.