Data dodania

26.05.2021
Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji dla obywateli polskich na rok akademicki 2021/2022

 

Studia rozpoczynające się od semestru letniego 2021/2022

Terminy dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Data

Czynność

11.01.2022 r. (wt.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

11.02.2022 r. (pt.)

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

15.02.2022 r. (wt.)

egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny) i możliwość złożenia kompletu dokumentów

do 17.02.2022 r. (czw.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji

18.02.2022 r. (pt.)

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów pod rygorem nieprzyjęcia na studia

22.02.2022 r. (wt.)

publikacja list przyjętych na studia

09.03.2022 r. (śr.)

rozpatrzenie odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

Załącznik
PL