Harmonogram rekrutacji

 

Zarządzenie Nr 11 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 20 kwietnia 2017 r. (RO/IV/11/2017)

w sprawie harmonogramu rekrutacji oraz wykazu kierunków, które prowadzone są w języku angielskim, a także wykazu kierunków, dla których Uczelnia wydaje skierowanie do lekarza medycyny pracy na rok akademicki 2017/2018

 

Na podstawie § 11 ust. 2 Uchwały Nr 193/2012-2016 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018 zarządza się, co następuje:

§ 1

W Politechnice Poznańskiej obowiązuje następujący harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2017/2018:

Studia rozpoczynające się od semestru zimowego

Terminy dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Data

Czynność

25.05.2017 r. (czw.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

16.06.2017 r. (pt.)

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych
(dotyczy wyłącznie kierunków architektura oraz architektura wnętrz*)

21.06.2017 r. (śr.)

9:00 – 13:00 sesja egzaminacyjna z rysunku odręcznego część 1
(dotyczy wyłącznie kierunku architektura)

14:30 – 18:30 sesja egzaminacyjna z rysunku odręcznego część 2
(dotyczy wyłącznie kierunku architektura)

22.06.2017 r. (czw.)

9:00 – 13:00 sesja egzaminacyjna z rysunku odręcznego część 1
(dotyczy wyłącznie kierunku architektura wnętrz*)

14:30 – 18:30 sesja egzaminacyjna z rysunku odręcznego część 2
(dotyczy wyłącznie kierunku architektura wnętrz*)

do 03.07.2017 r. (pn.)

udostępnienie wyników egzaminu z rysunku (dotyczy wyłącznie kierunków architektura oraz architektura wnętrz*)

03.07.2017 r. (pn.)

ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości **

03.07.2017 r. (pn.)

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych (dotyczy kierunków innych niż architektura oraz architektura wnętrz*)

do 07.07.2017 r. (pt.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach I tury kwalifikacji

14.07.2017 r. (pt.)
do godz. 13.00

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów dla osób zakwalifikowanych lub rezerwowych w I turze kwalifikacji, pod rygorem nieprzyjęcia na studia

17.07.2017 r. (pn.)

publikacja I list przyjętych na studia

19.07.2017 r. (śr.)
 

ostateczny termin poszerzenia preferencji przez osoby nieprzyjęte na żaden kierunek w I turze o kierunki, na których są wolne miejsca

20.07.2017 r. (czw.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach II tury kwalifikacji

21.07.2017 r. (pt.)
do godz. 13.00

ostateczny termin złożenia aktualnego podania dla osób zakwalifikowanych lub rezerwowych w II turze kwalifikacji, pod rygorem nieprzyjęcia na studia

24.07.2017 r. (pn.)

publikacja II list przyjętych na studia

05.09.2017 r. (wt.)

rozpatrzenie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

* rekrutacja kandydatów odbędzie się w przypadku sfinalizowania procedury uruchomienia kierunku

** nie dotyczy osób, które w Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia

 

Terminy dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Data

Czynność

25.05.2017 r. (czw.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

03.07.2017 r. (pn.)

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

18.07.2017 r. (wt.)

postępowanie kwalifikacyjne (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny)

20.07.2017 r. (czw.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji

21.07.2017 r. (pt.)
do godz. 13.00

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów dla osób zakwalifikowanych lub rezerwowych, pod rygorem nieprzyjęcia na studia

24.07.2017 r. (pn.)

publikacja list przyjętych na studia

05.09.2017 r. (wt.)

rozpatrzenie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

 

Terminy dla studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

Data

Czynność

25.07.2017 r. (wt.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

12.09.2017 r. (wt.)

ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości *,
koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

15.09.2017 r. (pt.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji

20.09.2017 r. (śr.)
do godz. 13.00

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów dla osób zakwalifikowanych lub rezerwowych, pod rygorem nieprzyjęcia na studia

21.09.2017 r. (czw.)

publikacja list przyjętych na studia

12.10.2017 r. (czw.)

rozpatrzenie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

* nie dotyczy osób, które w Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia

Terminy dla studiów niestacjonarnych drugiego stopnia

Data

Czynność

25.07.2017 r. (wt.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

12.09.2017 r. (wt.)

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

14.09.2017 r. (czw.)

postępowanie kwalifikacyjne (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny)

15.09.2017 r. (pt.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji

20.09.2017 r. (śr.)
do godz. 13.00

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów dla osób zakwalifikowanych lub rezerwowych, pod rygorem nieprzyjęcia na studia

21.09.2017 r. (czw.)

publikacja list przyjętych na studia

12.10.2017 r. (czw.)

rozpatrzenie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

Studia rozpoczynające się od semestru letniego

Terminy dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Data

Czynność

01.12.2017 r. (pt.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

09.02.2018 r. (pt.)

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

13.02.2018 r. (wt.)

postępowanie kwalifikacyjne (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny)

15.02.2018 r. (czw.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji

19.02.2018 r. (pn.)
do godz.13.00

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów dla osób zakwalifikowanych lub rezerwowych, pod rygorem nieprzyjęcia na studia

20.02.2018 r. (wt.)

publikacja list przyjętych na studia

07.03.2018 r. (śr.)

rozpatrzenie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

§ 2

Wykaz kierunków, które będą prowadzone w języku angielskim:

 1. Pierwszy stopień studiów:

 • Architecture
 • Automatic Control and Robotics
 • Engineering Management – Engineering with Commerce
 • Electronics and Telecommunications – Information and Communication Technologies
 1. Drugi stopień studiów:

 • Architecture
 • Automatic Control and Robotics – Smart Aerospace and Autonomous Systems 
 • Chemical Technology – Composites and Nanomaterials
 • Civil Engineering – Construction Technology Management
 • Civil Engineering – Structural Engineering
 • Computing – Software Engineering
 • Electronics and Telecommunications – Information and Communication Technologies
 • Engineering Management – Corporate Management
 • Mechanical Engineering – Gas Technology and Renewable Energy
 • Mechanical Engineering – Product Engineering
 • Mechatronics – Mechatronic Constructions

§ 3

Wykaz kierunków, dla których Uczelnia wydaje skierowania do lekarza medycyny pracy:

 • architektura
 • architektura wnętrz*
 • budownictwo
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria farmaceutyczna*
 • inżynieria środowiska
 • technologia chemiczna
 • technologie ochrony środowiska

* rekrutacja kandydatów odbędzie się w przypadku sfinalizowania procedury uruchomienia kierunku

§ 4

Kandydat wnosi jedną opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia, za daną formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne) i poziom studiów (pierwszego, drugiego stopnia), bez względu na liczbę wskazanych kierunków. W przypadku wskazania kierunków, dla których obowiązują różne opłaty, wnosi opłatę wyższą. Wysokość opłaty ustala rektor. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.