Data dodania

Harmonogram rekrutacji

Zarządzenie rektora w sprawie szczegółowej organizacji rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 określające harmonogram rekrutacji, limity przyjęć na studia, wysokość opłaty rekrutacyjnej, wykaz kierunków prowadzonych w języku angielskim oraz wykaz kierunków, dla których Uczelnia wydaje skierowanie do lekarza medycyny pracy zostanie wydane w terminie nieprzekraczającym 30 kwietnia 2024 r.

PL