Data dodania

Limity rekrutacyjne
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 14 Rektora PP z dnia 27 kwietnia 2023 r.
Limity przyjęć dla obywateli polskich w roku akademickim 2023/2024
Kierunek*STUDIA STACJONARNESTUDIA NIESTACJONARNE
I STOPNIAII STOPNIAI STOPNIAII STOPNIA
SEMESTR ZIMOWYSEMESTR ZIMOWYSEMESTR LETNISEMESTR ZIMOWYSEMESTR ZIMOWY
ARCHITEKTURA

165

 

 

 

 

ARCHITEKTURA/ARCHITECTURE

15

 

 

 

 

ARCHITEKTURA WNĘTRZ - profil praktyczny

30

 

 

 

 

ARCHITEKTURA WNĘTRZ 

 

30

 

 

 

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

285

 

120

120

60

AUTOMATYKA I ROBOTYKA/AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS

30

 

 

 

 

AUTOMATYKA I ROBOTYKA/AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS - Smart Aerospace and Autonomous Systems

 

 

15

 

 

BIOINFORMATYKA

80

30

 

 

 

BUDOWNICTWO

270

 

150

120

120

BUDOWNICTWO/CIVIL ENGINEERING - Construction Engineering and Management

 

 

30

 

 

BUDOWNICTWO/ CIVIL ENGINEERING - Structural Engineering

 

 

30

 

 

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE/SUSTAINABLE BUILDING ENGINEERING

30

 

 

 

 

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

90

 

30

 

 

ELEKTROENERGETYKA

 

 

90

 

90

ELEKTROMOBILNOŚĆ

90

 

45**

 

 

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

150

 

45

40

30

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA/ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS

30

 

 

 

 

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA/ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS - Information and Communication Technologies

 

15

15

 

 

ELEKTROTECHNIKA

160

 

90

100

60

ELEKTROTECHNIKA/ELECTRICAL ENGINEERING

 

 

30

 

 

ENERGETYKA

120

 

 

30

 

ENERGETYKA JĄDROWA

 

 

30**

 

 

ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA I ODNAWIALNA

 

 

40

 

30

FIZYKA TECHNICZNA

90

 

30

 

 

INFORMATYKA

210

 

195

120

90

INFORMATYKA/COMPUTING - Cybersecurity

 

 

30

 

 

INFORMATYKA/COMPUTING - Software Engineering

 

 

15

 

 

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

60

 

60

30

30

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

70

 

30

 

 

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA/BIOMEDICAL ENGINEERING

15

 

15

 

 

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

90

 

60

 

 

INŻYNIERIA CYKLU ŻYCIA PRODUKTU/ PRODUCT LIFECYCLE ENGINEERING

 

 

20

 

 

INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA

75

 

 

 

 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

60

 

30

 

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

120

 

90

30

60

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA

90

 

60

30

30

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA/ENGINEERING MANAGEMENT

30

 

 

 

 

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA/ENGINEERING MANAGEMENT - Managing Enterprise of the Future

 

 

30

 

 

LOGISTYKA

120

 

90

60

30

LOGISTYKA/LOGISTICS- Logistics Systems

 

 

30

 

 

LOTNICTWO

180

 

 

 

 

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA

 

 

60

 

 

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - profil praktyczny

 

 

15

 

 

MATEMATYKA W TECHNICE

60

 

30

 

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

200

 

60

100

60

MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW

150

 

90

60

45

MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW/MECHANICAL AND AUTOMOTIVE ENGINEERING - Product Engineering

 

 

15

 

 

MECHATRONIKA

130

 

45

70

30

MECHATRONIKA/MECHATRONICS

 

 

15

 

 

SZTUCZNA INTELIGENCJA/ARTIFICIAL INTELLIGENCE

50

 

30

 

 

TECHNOLOGIA CHEMICZNA

120

 

90

60

30

TECHNOLOGIA CHEMICZNA/CHEMICAL TECHNOLOGY

30

 

 

 

 

TECHNOLOGIA CHEMICZNA/CHEMICAL TECHNOLOGY - Composites and Nanomaterials

 

 

30

 

 

TECHNOLOGIE OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

60

 

 

 

 

TELEINFORMATYKA

150

 

60

 

 

TRANSPORT

150

 

90

60

45

TRANSPORT - Sustainable Transport

 

 

15

 

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

170

 

90

70

60

ZIELONA ENERGIA/GREEN ENERGY

 

 

30

 

 

Uczelnia ogółem

4025

75

2310

1100

900

 

 

* kierunki studiów o profilu ogólnoakademickim, o ile nie wskazano inaczej
** rekrutacja kandydatów odbędzie się w przypadku sfinalizowania procedury uruchomienia kierunku

 

PL