Limity rekrutacyjne

Limity przyjęć na studia w roku akademickim 2018/2019
Kierunek STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE
I STOPIEŃ II STOPIEŃ I STOPIEŃ II STOPIEŃ
limit 2018/19 limit 2018/19 limit 2018/19 limit 2018/19 limit 2018/19
potwierdzenie efektów uczenia się potwierdzenie efektów uczenia się potwierdzenie efektów uczenia się potwierdzenie efektów uczenia się potwierdzenie efektów uczenia się
SEMESTR ZIMOWY SEMESTR ZIMOWY SEMESTR LETNI SEMESTR ZIMOWY SEMESTR ZIMOWY
Wydział Architektury
ARCHITEKTURA 195 150
ARCHITEKTURA/ARCHITECTURE 15       15          
ARCHITEKTURA WNĘTRZ* 30                  
RAZEM 240 0 0 0 165 0 0 0 0 0
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
BUDOWNICTWO 270 2     150 2 150 2 150 2
BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE/ SUSTAINABLE BUILDING ENGINEERING* 30                  
BUDOWNICTWO/CIVIL ENGINEERING
- Construction Technology Management
        30          
BUDOWNICTWO/CIVIL ENGINEERING
- Structural Engineering
        30          
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 180 2     180 2 60 2 60 2
RAZEM 480 4 0 0 390 4 210 4 210 4
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 60       30          
INŻYNIERIA MATERIAŁOW 60       30          
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 150       60   30   30  
MECHATRONIKA 60       45          
MECHATRONIKA/MECHATRONICS
- Mechatronic Constructions
        15          
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 150       90   30   30  
RAZEM 480 0 0 0 270 0 60 0 60 0
Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA 150       45   40   30  
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA/ ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS 30                  
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA/ ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS
- Information and Communication Technologies
    15   15          
TELEINFORMATYKA 150                  
RAZEM 330 0 15 0 60 0 40 0 30 0
Wydział Elektryczny
AUTOMATYKA I ROBOTYKA 150 1     70 1 70 1 40 1
AUTOMATYKA I ROBOTYKA/AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS 30                  
ELEKTROTECHNIKA  220 1     160 1 100 1 100 1
ENERGETYKA 140 1     70 1 40 1 40 1
INFORMATYKA 160 1     50 1 70 1 40 1
MATEMATYKA W TECHNICE 60                  
RAZEM 760 4 0 0 350 4 280 4 220 4
Wydział Fizyki Technicznej
EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA 90       30          
FIZYKA TECHNICZNA 90       45          
RAZEM 180 0 0 0 75 0 0 0 0 0
Wydział Informatyki
AUTOMATYKA I ROBOTYKA 135       75 10 60 5 30 5
AUTOMATYKA I ROBOTYKA/AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS
- Smart Aerospace and Autonomous Systems
        15          
BIOINFORMATYKA 45   15              
INFORMATYKA 180       180 15 90 10 180 10
INFORMATYKA/COMPUTING
- Software Engineering
        15          
RAZEM 360 0 15 0 285 25 150 15 210 15
Wydział Inżynierii Zarządzania
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA 60       60   30 1 30 1
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA  90       60   30 1 30 2
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA/ENGINEERING MANAGEMENT
- Engineering with Commerce
30                  
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA/ENGINEERING MANAGEMENT
- Corporate Management
        30          
LOGISTYKA 120       90   60 2 30 2
RAZEM 300 0 0 0 240 0 120 4 90 5
Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA 100           60      
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 210       120   100   60  
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN/MECHANICAL ENGINEERING
- Gas Technology and Renewable Energy
        25          
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN/MECHANICAL ENGINEERING
- Product Engineering
        20          
TRANSPORT 230       120   100   60  
RAZEM 540 0 0 0 285 0 260 0 120 0
Wydział Technologii Chemicznej
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA 90       120          
INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA* 30                  
TECHNOLOGIA CHEMICZNA 150       180   60   30  
TECHNOLOGIA CHEMICZNA/CHEMICAL TECHNOLOGY* 28                  
TECHNOLOGIA CHEMICZNA/CHEMICAL TECHNOLOGY
- Composites and Nanomaterials
        30          
TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA 90       90          
RAZEM 388 0 0 0 420 0 60 0 30 0
UCZELNIA OGÓŁEM 2018/2019: 4058 8 30 0 2540 33 1180 27 970 28

* Rekrutacja kandydatów odbędzie się w przypadku sfinalizowania procedury uruchomienia kierunku