Limity rekrutacyjne

Limity przyjęć na studia w roku akademickim 2016/2017

Wydział Kierunek STUDIA
STACJONARNE NIESTACJONARNE
I STOPIEŃ II STOPIEŃ I STOPIEŃ II STOPIEŃ
 limit 2016/17  limit 2016/17  limit 2016/17  limit 2016/17 limit 2016/17
  w tym: na kolejnym kierunku potwierdzenie efektów uczenia się    w tym: na kolejnym kierunku potwierdzenie efektów uczenia się    w tym: na kolejnym kierunku potwierdzenie efektów uczenia się    potwierdzenie efektów uczenia się    potwierdzenie efektów uczenia się 
SEMESTR ZIMOWY  SEMESTR ZIMOWY  SEMESTR LETNI SEMESTR ZIMOWY  SEMESTR ZIMOWY 
Architektury ARCHITEKTURA  165           185            
ARCHITECTURE  15           15            
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH 30 15   30 10                
RAZEM 210 15 0 30 10 0 200 0 0 0 0 0 0
Budownictwa
i Inżynierii Środowiska
BUDOWNICTWO  330 20 2       180 12 2 150 2 150 2
CIVIL ENGINEERING
- Construction Technology Management
            30 3          
CIVIL ENGINEERING - Structural Engineering             30 3          
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA  180 10 2       180 8 2 60 2 60 2
RAZEM 510 30 4 0 0 0 420 26 4 210 4 210 4
Budowy Maszyn
i Zarządzania
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 60 2         60 2          
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA  60 2         60 2          
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN  190 5         90 3   135 2 75 2
MECHATRONIKA 150 4         75 2   90   60  
MECHATRONICS - Mechatronic Constructions             15 1          
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI  180 5         140 4   120   135  
RAZEM 640 18 0 0 0 0 440 14 0 345 2 270 2
Elektroniki
i Telekomunikacji
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA  180 30         60 10   40   30  
ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS
- Information and Communication Technologies
30 5   15 5   15 5          
TELEINFORMATYKA 60 5                      
RAZEM 270 40 0 15 5 0 75 15 0 40 0 30 0
Elektryczny AUTOMATYKA I ROBOTYKA 160 5 1       90 5 1 70 1 40 1
AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS 20                        
ELEKTROTECHNIKA  240 5 1       170 5 1 120 1 130 1
ENERGETYKA 150 5 1       120 5 1 60 1 60 1
INFORMATYKA 150 5 1       60 5 1 60 1 60 1
MATEMATYKA        30 5                
MATEMATYKA W TECHNICE 60 5                      
RAZEM 780 25 4 30 5 0 440 20 4 310 4 290 4
Fizyki Technicznej EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA 90 9         30 3          
FIZYKA TECHNICZNA 90 9         45 3          
RAZEM 180 18 0 0 0 0 75 6 0 0 0 0 0
Informatyki AUTOMATYKA I ROBOTYKA 135 10         90 10 10 60 5 30 5
AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS
- Smart Aerospace and Autonomous Systems
            30 5          
BIOINFORMATYKA 30 5   15 3                
INFORMATYKA  180 10         180 10 15 90 10 180 10
COMPUTING - Software Engineering             15 3          
RAZEM 345 25 0 15 3 0 315 28 25 150 15 210 15
Inżynierii Zarządzania INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA 60 6         60 6   30 1 30 1
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA  120 12         90 9   30 1 60 2
ENGINEERING MANAGEMENT
- Engineering with Commerce
30 3                      
ENGINEERING MANAGEMENT
- Corporate Management
            30 3       30  
LOGISTYKA 150 15         120 12   60 2 60 2
RAZEM 360 36 0 0 0 0 300 30 0 120 4 180 5
Maszyn Roboczych
i Transportu
LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA 120                        
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 240           140     120   60  
MECHANICAL ENGINEERING
- Gas Technology and Renewable Energy
            25            
MECHANICAL ENGINEERING
- Product Engineering
            20            
TRANSPORT  240           120     140   60  
RAZEM 600 0 0 0 0 0 305 0 0 260 0 120 0
Technologii Chemicznej INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA 90 10         120 15          
TECHNOLOGIA CHEMICZNA  180 15         180 20   60   30  
CHEMICAL TECHNOLOGY
- Composites and Nanomaterials
            30 5          
TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA 90 10         90 10          
RAZEM 360 35 0 0 0 0 420 50 0 60 0 30 0
UCZELNIA OGÓŁEM:   4255 242 8 90 23 0 2990 189 33 1495 29 1340 30