Limity rekrutacyjne

Limity przyjęć na studia w roku akademickim 2017/2018

Wydział Kierunek STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE
I STOPIEŃ II STOPIEŃ I STOPIEŃ II STOPIEŃ
 limit 2017/18  limit 2017/18  limit 2017/18  limit 2017/18 limit 2017/18
  potwierdzenie efektów uczenia się    potwierdzenie efektów uczenia się    potwierdzenie efektów uczenia się    potwierdzenie efektów uczenia się    potwierdzenie efektów uczenia się 
SEMESTR ZIMOWY  SEMESTR ZIMOWY  SEMESTR LETNI SEMESTR ZIMOWY  SEMESTR ZIMOWY 
Architektury ARCHITEKTURA  135       150          
ARCHITECTURE  15       15          
ARCHITEKTURA WNĘTRZ* 30                  
RAZEM 180 0 0 0 165 0 0 0 0 0
Budownictwa
i Inżynierii Środowiska
BUDOWNICTWO  270 2     150 2 150 2 150 2
CIVIL ENGINEERING
- Construction Technology Management
        30          
CIVIL ENGINEERING - Structural Engineering         30          
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA  180 2     180 2 60 2 60 2
RAZEM 450 4 0 0 390 4 210 4 210 4
Budowy Maszyn
i Zarządzania
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 60       30          
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA  60       30          
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN  120       60   90 2 60 2
MECHATRONIKA 60       45   60   30  
MECHATRONICS - Mechatronic Constructions         15          
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI  120       90   90   90  
RAZEM 420 0 0 0 270 0 240 2 180 2
Elektroniki
i Telekomunikacji
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA  150       45   40   30  
ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS
- Information and Communication Technologies
30   15   15          
TELEINFORMATYKA 120                  
RAZEM 300 0 15 0 60 0 40 0 30 0
Elektryczny AUTOMATYKA I ROBOTYKA 130 1     60 1 70 1 40 1
AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS 30                  
ELEKTROTECHNIKA  210 1     150 1 90 1 100 1
ENERGETYKA 130 1     70 1 40 1 40 1
INFORMATYKA 150 1     50 1 60 1 40 1
MATEMATYKA      30              
MATEMATYKA W TECHNICE 55                  
RAZEM 705 4 30 0 330 4 260 4 220 4
Fizyki Technicznej EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA 90       30          
FIZYKA TECHNICZNA 90       45          
RAZEM 180 0 0 0 75 0 0 0 0 0
Informatyki AUTOMATYKA I ROBOTYKA 135       55 10 60 5 30 5
AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS
- Smart Aerospace and Autonomous Systems
        30          
BIOINFORMATYKA 30   15              
INFORMATYKA  180       180 15 90 10 180 10
COMPUTING - Software Engineering         15          
RAZEM 345 0 15 0 280 25 150 15 210 15
Inżynierii Zarządzania INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA 60       60   30 1 30 1
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA  90       60   30 1 30 2
ENGINEERING MANAGEMENT
- Engineering with Commerce
30                  
ENGINEERING MANAGEMENT
- Corporate Management
        30       30  
LOGISTYKA 120       90   60 2 30 2
RAZEM 300 0 0 0 240 0 120 4 120 5
Maszyn Roboczych
i Transportu
LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA 100           60      
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 210       120   120   60  
MECHANICAL ENGINEERING
- Gas Technology and Renewable Energy
        25          
MECHANICAL ENGINEERING
- Product Engineering
        20          
TRANSPORT  210       90   140   60  
RAZEM 520 0 0 0 255 0 320 0 120 0
Technologii Chemicznej INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA 90       120          
INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA* 42                  
TECHNOLOGIA CHEMICZNA  180       180   60   30  
CHEMICAL TECHNOLOGY
- Composites and Nanomaterials
        30          
TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA 90       90          
RAZEM 402 0 0 0 420 0 60 0 30 0
UCZELNIA OGÓŁEM 2017/18: 3802 8 60 0 2485 33 1400 29 1120 30

* rekrutacja kandydatów odbędzie się w przypadku sfinalizowania procedury uruchomienia kierunku