Limity rekrutacyjne

Limity przyjęć dla obywateli polskich w roku akademickim 2019/2020
Kierunek STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE
I STOPIEŃ II STOPIEŃ I STOPIEŃ II STOPIEŃ
limit 2019/20 limit 2019/20 limit 2019/20 limit 2019/20 limit 2019/20
  potwierdzenie efektów uczenia się   potwierdzenie efektów uczenia się   potwierdzenie efektów uczenia się   potwierdzenie efektów uczenia się   potwierdzenie efektów uczenia się
SEMESTR ZIMOWY SEMESTR ZIMOWY SEMESTR LETNI SEMESTR ZIMOWY SEMESTR ZIMOWY
ARCHITEKTURA 195       150          
ARCHITEKTURA/ARCHITECTURE 15       15          
AUTOMATYKA I ROBOTYKA 285 1     145 11 130 6 70 6
AUTOMATYKA I ROBOTYKA/AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS 30                  
AUTOMATYKA I ROBOTYKA/AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS
- Smart Aerospace and Autonomous Systems
        15          
BIOINFORMATYKA 45   15              
BUDOWNICTWO 270 2     150 2 150 2 150 2
BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE/ SUSTAINABLE BUILDING ENGINEERING 30                  
BUDOWNICTWO/ CIVIL ENGINEERING
- Construction Engineering and Management
        30          
BUDOWNICTWO/CIVIL ENGINEERING
- Structural Engineering
        30          
EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA 90       30          
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA 150       45   40   30  
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA/ ELECTRONICS
AND TELECOMMUNICATIONS
30                  
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA/ ELECTRONICS
AND TELECOMMUNICATIONS
- Information and Communication Technologies
    15   15          
ELEKTROTECHNIKA 230 1     160 1 100 1 100 1
ENERGETYKA 150 1     70 1 40 1 40 1
FIZYKA TECHNICZNA 90       45          
INFORMATYKA 270 1     210 10 120 10 120 10
INFORMATYKA/ COMPUTING
- Software Engineering
        15          
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA 60       60   30 1 30 1
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 60       30          
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA 90       120          
INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA 30                  
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 60       30          
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 180 2     180 2 60 2 60 2
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA 90       60   30 1 30 2
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA/ ENGINEERING MANAGEMENT
- Managing Enterprise of the Future
        30          
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA/ ENGINEERING MANAGEMENT
- Engineering with Commerce
30                  
KONSTRUKCJA I EKSPLOATACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU 210       120   100   60  
KONSTRUKCJA I EKSPLOATACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU/ CONSTRUCTION AND EXPLOITATION OF MEANS OF TRANSPORT
- Gas Technology and Renewable Energy
        25          
KONSTRUKCJA I EKSPLOATACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU/ CONSTRUCTION AND EXPLOITATION OF MEANS OF TRANSPORT
- Product Engineering
        20          
LOGISTYKA 120       90   60 2 30 2
LOGISTYKA/ LOGISTICS
- Logistics Systems
        30          
LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA 100       120*   60   60*  
MATEMATYKA W TECHNICE 60       30          
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 180       60   70   45  
MECHATRONIKA 60       30          
MECHATRONIKA/ MECHATRONICS
- Mechatronic Constructions
        15          
SZTUCZNA INTELIGENCJA/ARTIFICIAL INTELLIGENCE 30                  
TECHNOLOGIA CHEMICZNA 150       180   60   30  
TECHNOLOGIA CHEMICZNA/CHEMICAL TECHNOLOGY 28                  
TECHNOLOGIA CHEMICZNA/CHEMICAL TECHNOLOGY
- Composites and Nanomaterials
        30          
TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA 90       90          
TELEINFORMATYKA 150       30          
TRANSPORT 230       120   100   60  
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 150       90   65   65  
Uczelnia ogółem 4038 8 30 0 2715 27 1215 26 980 27

Limity przyjęć dla kierunków rozpoczynających się od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020:

  • ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA I ODNAWIALNA - na studiach stacjonarnych drugiego stopnia: 60
  • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia: 60