Limity rekrutacyjne

Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu Akademickiego PP Nr 230/2016-2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.
Limity przyjęć dla obywateli polskich w roku akademickim 2020/2021
Kierunek STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE
I STOPNIA II STOPNIA I STOPNIA II STOPNIA
SEMESTR ZIMOWY SEMESTR ZIMOWY SEMESTR LETNI SEMESTR ZIMOWY SEMESTR ZIMOWY
ARCHITEKTURA 195   150    
ARCHITEKTURA/ ARCHITECTURE 15   15    
ARCHITEKTURA WNĘTRZ 30        
AUTOMATYKA I ROBOTYKA 285   145 130 70
AUTOMATYKA I ROBOTYKA/AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS 30        
AUTOMATYKA I ROBOTYKA/AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS - Smart Aerospace and Autonomous Systems     15    
BIOINFORMATYKA 45 15      
BUDOWNICTWO 270   150 150 150
BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE/ SUSTAINABLE BUILDING ENGINEERING 30        
BUDOWNICTWO/ CIVIL ENGINEERING - Construction Engineering and Management     30    
BUDOWNICTWO/CIVIL ENGINEERING - Structural Engineering     30    
EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA 90   30    
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA 150   45 40 30
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA/ ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS 30        
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA/ ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS - Information and Communication Technologies   15 15    
ELEKTROTECHNIKA 230   160 100 100
ENERGETYKA 150   80 40 40
ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA I ODNAWIALNA     60   30
FIZYKA TECHNICZNA 90   45    
INFORMATYKA 210   210 120 120
INFORMATYKA/ COMPUTING - Software Engineering     15    
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA 60   60 30 30
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 60   30    
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA 90   120    
INŻYNIERIA CYKLU ŻYCIA PRODUKTU/PRODUCT LIFECYCLE ENGINEERING*     30    
INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA 30        
INŻYNIERIA LOTNICZA 105        
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 60   30    
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 180   180 60 60
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA 90   60 30 30
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA/ ENGINEERING MANAGEMENT - Managing Enterprise of the Future     30    
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA/ ENGINEERING MANAGEMENT 30        
KONSTRUKCJA I EKSPLOATACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU 220   120 100 60
KONSTRUKCJA I EKSPLOATACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU/ CONSTRUCTION AND EXPLOITATION OF MEANS OF TRANSPORT - Gas Technology and Renewable Energy     25    
KONSTRUKCJA I EKSPLOATACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU/ CONSTRUCTION AND EXPLOITATION OF MEANS OF TRANSPORT - Product Engineering     20    
LOGISTYKA 120   90 60 30
LOGISTYKA/ LOGISTICS - Logistics Systems     30    
LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA 100   120 60 60
MATEMATYKA W TECHNICE 60   30    
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 210   75 100 45
MECHATRONIKA 90   45    
MECHATRONIKA/ MECHATRONICS - Mechatronic Constructions     15    
SZTUCZNA INTELIGENCJA/ARTIFICIAL INTELLIGENCE 45        
TECHNOLOGIA CHEMICZNA 150   180 60 30
TECHNOLOGIA CHEMICZNA/CHEMICAL TECHNOLOGY 30        
TECHNOLOGIA CHEMICZNA/CHEMICAL TECHNOLOGY - Composites and Nanomaterials     30    
TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA 90   90    
TELEINFORMATYKA 150   60    
TRANSPORT 220   120 100 60
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 150   90 70 65
Uczelnia ogółem 4190 30 2875 1250 1010

* Rekrutacja kandydatów odbędzie się w przypadku sfinalizowania procedury uruchomienia kierunku