Najczęściej zadawane pytania

Nie mogę się zalogować w systemie rejestracji elektronicznej Ksantypa. Nie pamiętam hasła – co zrobić?

Zapomniane hasło można odzyskać. W tym celu należy przejść do systemu Ksantypa i w sekcji Logowanie do systemu kliknąć przycisk Zresetuj hasło. Szczegółowo opisano to na stronie informacyjnej dotyczącej resetowania hasła.

Nie mogę zarejestrować się w systemie rejestracji elektronicznej Ksantypa. System informuje, że moje konto już w nim istnieje – co zrobić?

Konto w systemie rejestracji elektronicznej Ksantypa jest powiązane z kandydatem, a nie konkretną rekrutacją. Należy się zatem zalogować do systemu, a nie ponownie w nim rejestrować. Jeżeli kandydat nie pamięta hasła, to należy zapoznać się z procesem resetowania hasła. Po zalogowaniu się do systemu należy zaktualizować wszystkie dane oraz wybrać kierunki z bieżącego naboru i wnieść opłatę rekrutacyjną. Kierunki wybrane podczas poprzednich naborów pozostają w celach archiwalnych.

Rekrutacja zbliża się do końca, a w moim portfelu wirtualnym w systemie rejestracji elektronicznej Ksantypa wciąż nie pojawiły się pieniądze – obawiam się, że pieniądze nie wpłyną na czas.

Na wpłynięcie wpłaty na konto należy cierpliwie czekać aż do zakończenia rejestracji elektronicznej. Jeżeli w dniu następującym po zakończeniu rejestracji kierunki nadal będą nieopłacone, należy zapoznać się z opublikowanym w tym celu komunikatem w Aktualnościach w zakładce Rekrutacja, w którym podane będzie w jaki sposób i kiedy należy przekazać Oświadczenie woli i dowód wpłaty do Komisji Rekrutacyjnej.

Czy są dostępne gdzieś progi punktowe z rekrutacji z poprzedniego roku?

Na każdy kierunek przygotowana jest w limitach rekrutacyjnych określona liczba miejsc, na które przyjmowani są kandydaci z największą liczbą punktów. Maksymalnie można uzyskać 1000 punktów.

Skąd mam wziąć podanie?

Wydruk podania jest możliwy po zakończeniu rejestracji elektronicznej na dany kierunek. Należy wtedy zalogować się do systemu rejestracji elektronicznej Ksantypa, wybrać pole Kierunki, a następnie kliknąć przy kierunku na ikonę Drukuj podanie.

Chcę studiować zaocznie – kiedy będę mógł dokonać wyboru kierunków niestacjonarnych?

Rekrutacja na studia niestacjonarne rozpoczyna się po zakończeniu rekrutacji na studia stacjonarne. Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej.

Czy dokumenty muszę złożyć osobiście?

Kandydat nie ma obowiązku składać dokumentów o przyjęcie na studia osobiście. Należy jednak pamiętać, że dostarczone powinny być oryginały dokumentów w celu sporządzenia poświadczonych kopii lub dokumenty poświadczone notarialnie. Dokumenty można również przesłać pocztą, muszą one jednak zostać dostarczone przed upływem wyznaczonego terminu. W takim przypadku należy upewnić się, że w teczce znajduje się wymagany komplet dokumentów wraz z poświadczonymi notarialnie kopiami dowodu osobistego, świadectwa dojrzałości (w przypadku rekrutacji na studia pierwszego stopnia) oraz dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie dziekanatu odpowiedniej uczelni o zdaniu egzaminu dyplomowego (w przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia).

Gdzie jest umieszczony numer mojego konta bankowego, na które mam wnieść opłatę rekrutacyjną?

Indywidualny numer konta bankowego znajduje się w systemie rejestracji elektronicznej Ksantypa na stronie służącej do wyboru kierunków. Aby na nią przejść należy najpierw wypełnić dane osobowe, a następnie dane o edukacji.

Jak wypełnić dane do przelewu?

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na indywidualny numer konta, a w polach dot. przelewu wpisać:

  • nazwa odbiorcy: Politechnika Poznańska, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań,
  • tytułem: opłata rekrutacyjna i swój nr PESEL.

Skąd wziąć orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku?

Orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy jest wymagane na kierunkach:

  • architektura
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  • inżynieria chemiczna i procesowa
  • technologia chemiczna
  • technologie ochrony środowiska

Skierowanie do lekarza medycyny pracy dla kandydatów aplikujących na wyżej wymienione kierunki zostanie wysłane wraz z decyzją o przyjęciu na studia.

Jaką kategorię wojskową mam wybrać? Przecież nie ma już poboru do wojska, a ja nawet nie wiem, pod którą Wojskową Komendę Uzupełnień podlegam.

Aktualnie nie ma poboru do wojska niezawodowego, co nie oznacza, że kandydat nie ma kategorii wojskowej. Jeżeli kandydat był już na komisji wojskowej, to należy wybrać otrzymaną kategorię; jeżeli nie, to należy wybrać status 'Przedpoborowy'. Należy również dowiedzieć się, pod którą Wojskową Komendę Uzupełnień się podlega i wybrać właściwą z listy.

Jestem tegorocznym maturzystą i nie posiadam jeszcze świadectwa maturalnego. Jak mam wypełnić dane o edukacji w systemie rejestracji elektronicznej Ksantypa, aby móc przejść do wyboru kierunku i uzyskać numer konta do wpłat?

Jeżeli kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego, to nie jest konieczne wypełnianie danych na studia pierwszego stopnia – system pobierze je z Krajowego Rejestru Matur. W przeciwnym wypadku należy wypełnić pole Rok matury wartością bieżącego roku. Wtedy wypełnienie zawartości pól Data wystawienia świadectwa maturalnego, Numer świadectwa maturalnego oraz Organ wydający świadectwo maturalne stanie się opcjonalne. Należy pamiętać, aby po uzyskaniu świadectwa maturalnego wprowadzić wcześniej wymienione dane.

Kandyduję na studia drugiego stopnia. Czy muszę wypełniać informacje o maturze i szkole średniej?

Kandydat, który bierze udział w rekrutacji na studia drugiego stopnia musi wypełnić jedynie dane wymagane na ten stopień. Wypełnienie danych o edukacji potrzebnych na studia pierwszego stopnia jest opcjonalne.