Studenci niepełnosprawni

Studenci, Doktoranci!

W związku z zaistniałą sytuacją przypominamy, że można zgłaszać problemy czy pytania drogą elektroniczną na adres bon@put.poznan.pl

 

Student z niepełnosprawnościami w Politechnice Poznańskiej ma „równe prawa i równe obowiązki” jak wszyscy inni studenci w „uczelni dla wszystkich". Uzyskiwane wsparcie uczelni nie jest żadną ulgą czy przywilejem, lecz rekompensatą ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wyrównującą szanse i likwidującą bariery w zdobywaniu wykształcenia w warunkach pełnego udziału w życiu akademickim. Zakłada się, że student z niepełnosprawnościami może zrealizować wymagania procesu edukacyjnego uczelni oraz pokonać bariery architektoniczne, socjalne, psychologiczne i komunikacyjne w samodzielnym i niezależnym życiu studenckim.

Pełna dostępność uczelni technicznej do studiowania przez osoby o różnych niepełnosprawnościach jest ideałem do którego system nauczania i infrastruktura uczelni są ciągle dostosowywane. Student z niepełnosprawnościami sam określa potrzeby pomocy w pokonywaniu barier spowodowanych niepełnosprawnością.

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych jest opiekunem studentów z niepełnosprawnościami. Do jego zadań należą m.in.: udzielanie porad i pośrednictwo w kontaktach z dziekanami, prorektorami, wykładowcami, administracją Uczelni, identyfikacja potrzeb, wskazanie możliwości wykorzystania środków uczelni czy inicjowanie pozyskiwania funduszy.

Pełnomocnik Rektora PP ds. osób niepełnosprawnych

dr hab. inż. Marek ZABŁOCKI,
Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Transportu
ul. Piotrowo 3, pokój 613
60-965 Poznań
tel. (+48 61) 665 20 56
e-mail: Marek.Zablocki@put.poznan.pl

Dyżur:
środa 11:30-12:30 (Dom Studencki nr 3 Politechniki Poznańskiej, pokój nr 12)

W okresie wakacji i ferii konsultacje odbywają się po wcześniejszym umówieniu spotkania mailowo lub telefonicznie.

 

Strona internetowa

Odwiedź stronę

Dodatkowe informacje

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Politechnika Poznańska
ul. Piotrowo 3, pokój 7
60-965 Poznań
tel. (+48 61) 665 29 58
e-mail: bon@put.poznan.pl