Studenci niepełnosprawni

Student z niepełnosprawnościami w Politechnice Poznańskiej ma „równe prawa i równe obowiązki” jak wszyscy inni studenci w „uczelni dla wszystkich". Uzyskiwane wsparcie uczelni nie jest żadną ulgą czy przywilejem, lecz rekompensatą ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wyrównującą szanse i likwidującą bariery w zdobywaniu wykształcenia w warunkach pełnego udziału w życiu akademickim. Zakłada się, że student z niepełnosprawnościami może zrealizować wymagania procesu edukacyjnego uczelni oraz pokonać bariery architektoniczne, socjalne, psychologiczne i komunikacyjne w samodzielnym i niezależnym życiu studenckim.

Pełna dostępność uczelni technicznej do studiowania przez osoby o różnych niepełnosprawnościach jest ideałem do którego system nauczania i infrastruktura uczelni są ciągle dostosowywane. Student z niepełnosprawnościami sam określa potrzeby pomocy w pokonywaniu barier spowodowanych niepełnosprawnością.

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych jest opiekunem studentów z niepełnosprawnościami. Do jego zadań należą m.in.: udzielanie porad i pośrednictwo w kontaktach z dziekanami, prorektorami, wykładowcami, administracją Uczelni, identyfikacja potrzeb, wskazanie możliwości wykorzystania środków uczelni czy inicjowanie pozyskiwania funduszy.

Pełnomocnik Rektora PP ds. osób niepełnosprawnych

dr hab. inż. Marek ZABŁOCKI
Politechnika Poznańska
Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
ul. Piotrowo 3, pokój 613
60-965 Poznań
tel. (+48 61) 665 20 56
e-mail: Marek.Zablocki@put.poznan.pl

Dyżur:
środa 11:30-12:30 (Dom Studencki nr 2 Politechniki Poznańskiej, pokój nr 6A, wejście od strony przychodni lekarskiej)

W okresie wakacji i ferii konsultacje odbywają się po wcześniejszym umówieniu spotkania mailowo lub telefonicznie.

Strona internetowa

Odwiedź stronę www

Dodatkowe informacje

dr hab. inż. Marek ZABŁOCKI
Politechnika Poznańska
Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
ul. Piotrowo 3, pokój 613
60-965 Poznań
tel. (+48 61) 665 20 56
e-mail: Marek.Zablocki@put.poznan.pl

Dyżur:
środa 11:30-12:30 (Dom Studencki nr 2 Politechniki Poznańskiej, pokój nr 6A, wejście od strony przychodni lekarskiej)

W okresie wakacji i ferii konsultacje odbywają się po wcześniejszym umówieniu spotkania mailowo lub telefonicznie.