Rada uczelni
W SKŁAD RADY UCZELNI WCHODZĄ:
 
 
CZŁONKOWIE SPOZA WSPÓLNOTY AKADEMICKIEJ 
 
mgr Piotr GRUSZKA
mgr Jolanta MUSIELAK - Przewodnicząca RU
mgr inż. Paweł PYSZLAK
 
CZŁONKOWIE ZE WSPÓLNOTY AKADEMICKIEJ
 
prof. dr hab. inż. Hanna BOGUCKA
prof. dr hab. Alina DUDKOWIAK
prof. dr hab. inż. arch. Anna JANUCHTA-SZOSTAK
 
PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU STUDENTÓW 
 
Wojciech CHAROŃSKI 

 

 

Kadencja Rady trwa od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.

e-mail: rada.uczelni@put.poznan.pl