Data dodania

Opłaty rekrutacyjne

OPŁATA ZA PRZEPROWADZENIE REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Studia pierwszego stopnia:

150 zł - kierunek: architektura, Architecture oraz architektura wnętrz (konieczność przeprowadzenia egzaminu wstępnego, sprawdzenie uzdolnień artystycznych)

85 zł - pozostałe kierunki studiów

Studia drugiego stopnia:

150 zł - kierunek: architektura wnętrz (konieczność przeprowadzenia egzaminu wstępnego, sprawdzenie uzdolnień artystycznych)

100 zł -  pozostałe kierunki studiów (konieczność przeprowadzenia egzaminu wstępnego)

 

UWAGA!

 • Kandydat uiszcza jedną opłatę, bez względu na liczbę wybranych kierunków. W przypadku wyboru kierunków, dla których obowiązują różne kwoty, należy wnieść wyższą opłatę.
 • Dla każdego Kandydata generowany jest indywidualny numer konta bankowego (składającego się m.in. z numeru PESEL).
 • Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi (nie dotyczy przypadku nieuruchomienia kierunku ze względu na zbyt małą liczbę Kandydatów).
 • Płatności można dokonać na dwa sposoby (dostępne w systemie rekrutacyjnym):
 1. z wykorzystaniem płatności on-line (zalecana forma);
 2. przelewem tradycyjnym:
  Nazwa odbiorcy - Politechnika Poznańska, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań,
  Tytułem - opłata rekrutacyjna i podać swój numer PESEL.
   

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE

Informacje dotyczące wysokości, szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat w roku akademickim 2023/2024 reguluje Zarządzenie Nr 13 z dnia 27 kwietnia 2023 r. wraz z załącznikami.

 

PL