Компьютерная сеть университета

Доступ к беспроводной компьютерной сети университета предоставляется всем сотрудникам и студентам Познаньского технического университета, а также гостям, которые могут ввести данные, необходимые для авторизации.

Сотрудникам и студентам предоставляется возможность пользования сетью eduroam (международный роуминговый сервис для лиц, занятых в сфере научно-исследовательской деятельности, высшего образования и т.д.), к которой можно получить доступ, если сертификат проверки подлинности установлен на подключаемом устройстве. Чтобы установить сертификат и настроить доступ к сети, обратитесь к администратору сети по адресу: http://www.put.poznan.pl/wifi

Информацию о возможностях доступа к сети eduroam в других учебных заведениях на территории Польши и за рубежом можно найти по адресу: http://www.eduroam.put.poznan.pl

Гостевой доступ Познаньского технического университета позволяет следующие возможности к беспроводной сети:

- пользователи сети eduroam регистрируются на тех же условиях, что и в  своих учреждениях;

- другие пользователи могут подключиться к сети Wi-Fi PUT-events, используя логин и пароль, полученные от принимающего лица (сотрудника PUT).

Карты доступа к беспроводной компьютерной сети с информацией, необходимой для входа в систему, могут быть выданы только сотрудникам Познаньского университета технологий согласно заявления, высланного по адресу: https://pomoc.put.poznan.pl , необходимо выбрать категорию запроса: Wi-Fi для гостей - запрос на код доступа.

Немедленная техническая поддержка для студентов предоставляется сервисом BOSS. Вы также можете обратиться в службу поддержки по электронной почте: wifi@put.poznan.pl (к рассмотрению принимаются только сообщения, пришедшие с адресов сайта put.poznan.pl).

Радиус покрытия wi-fi:

 • kampus "Nieszawska"(Poznań) budynek A (Wydział Fizyki Technicznej);
 • parter w rejonie portierni. 
 • budynek C (Wydział Architektury):
 • parter w rejonie klatek schodowych;
 • piętro 1 w rejonie klatek schodowych;
 • budynek D (Wydział Architektury):
 • hol pierwszego piętra budynku;
 • kampus "Piotrowo" (Poznań)budynek Biblioteki Technicznej i Centrum Wykładowego:
 • korytarze w całym budynku;
 • większość pomieszczeń pracowników Instytutu Informatyki oraz Bibioteki;
 • sale wykładowe wraz z aulą;
 • budynek A1 (WBMiZ):
 • parter przy wejściu głównym, wnęka rekreacyjna;
 • piętra 2, 4, 7 zasięg w przybliżeniu na całej długości korytarzy;
 • piętra 1, 3, 5 zasięg na środku korytarzy;
 • piętra 6 i 8 zasięg od strony ulicy Berdychowo do strefy środkowej korytarza;
 • budynek A2 (WBiIŚ):
 • klatka schodowa przy wejściu głównym;
 • hol na wprost wejścia;
 • zachodni korytarz pierwszego piętra i znajdujące się przy nim sale wykładowe wytypowane przez Władze Wydziału;
 • sala 125 i pomieszczenia sąsiednie;
 • sala 139 (rada Wydziału BiIŚ) i pomieszczenia sąsiednie;
 • sala 215 i pomieszczenia sąsiednie;
 • budynek A3 (WE):
 • wnęki na wszystkich piętrach;
 • w przybliżeniu na całej długości korytarzy pięter 2, 4, 5 i 7;
 • segment A pietra 5 i 6;
 • bar w przyziemiu;
 • częściowo na parterze od strony baru w przyziemiu;
 • łącznik między budynkami A1 (WBMiZ) i A3 (WE):
 • cała przestrzeń holu.
 • budynek A5 (Centrum Mechatroniki):
 • w przybliżeniu cała długość korytarzy parteru oraz drubiego piętra;
 • wszystkie duże sale wykładowe (8 sal);
 • wszystkie sale ćwiczeniowo-seminaryjne na parterze budynku;
 • Hala nr 20, 21 i 22:
 • część centralna;
 • sala konferencyjna przy Domu Studenckim nr 1:
 • cała przestrzeń;
 • domy studenckie:
 • sale seminaryjne na parterze DS-6;
 • pokoje studenckie - nie przewiduje się objęcia zasięgiem dostępu w trybie bezprzewodowym ponieważ w całości są objęte dostępem przewodowym.
 • ul. Polanka (Poznań)budynek A25:
 • parter, hol przy windzie;
 • ul. Strzelecka (Poznań)budynek C1:
 • parter (rejon holu przy wejściu głównym);
 • pierwsze piętro (rejon holu przy bufecie);
 • drugie piętro (rejon korytarza przy pomieszczeniach nr 201-204).
 • kampus "Wilda" (Poznań)budynek B1 (rektorat):
 • parter do drugiej klatki schodowej;
 • wnęka rekreacyjna na półpiętrze przy szybie windy;
 • ławki na wysokim parterze przy szybie windy;
 • korytarz i pomieszczenia Sekretariatów: Kanclerza i Prorektórów;
 • korytarz oraz sala posiedzeń Senatu Akademickiego na IV piętrze;
 • inne budynki (według zgłoszeń zapotrzebowania).