11 05 2017

Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia

Szanowni Kandydaci!

Informujemy, że elektroniczna rejestracja kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Poznańskiej rozpocznie się 25 maja 2017 r. Dokładny Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 znajduje się na  internetowej Uczelni pod adresem: https://www.put.poznan.pl/pl/zasady-rekrutacji/harmonogram-rekrutacji