3 07 2017

Stypendium doktoranckie w projekcie OPUS finansowanym przez NCN

Nabór na stanowisko stypendysty doktoranta (3 stanowiska) w projekcie OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Temat projektu: "RNApolis - metody i algorytmy do modelowania i analizy struktury RNA".

Kierownik projektu: dr hab. inż. Marta Szachniuk

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Wymagania dla kandydata:

- ukończone studia magisterskie z informatyki lub bioinformatyki,

- umiejętność programowania w językach wyższego poziomu,

- znajomość podstawowych zagadnień z zakresu bioinformatyki strukturalnej,

- umiejętność pracy zespołowej,

- dobra znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:

Zwycięzca konkursu będzie uczestniczyć w realizacji projektu OPUS 12 pt "RNApolis - metody i algorytmy do modelowania i analizy struktury RNA". Celem projektu jest opracowanie nowych metod i algorytmów do modelowania i analizy struktur cząsteczek RNA, które pozwolą na zwiększenie wiarygodności struktur modelowanych komputerowo. Zaimplementowane algorytmy zostaną udostępnione w ramach portalu RNApolis, przygotowywanego jako wirtualne laboratorium bioinformatyczne dla obliczeń związanych ze strukturami RNA.

Warunki: Stypendium (1400 zł/mc) będzie wypłacane przez 36 miesięcy trwania projektu.

Aplikacja kandydata winna zawierać:

- list motywacyjny, - życiorys naukowy z wykazem publikacji,

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych II stopnia.

W stopce listu motywacyjnego należy umieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)."

Termin składania ofert: 31 lipca 2017

Forma składania ofert: email

Aplikację należy przesłać na adres: mszachniuk@cs.put.poznan.pl