Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miasta

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

Studia realizowane są w systemie zaocznym - zjazdy w sobotę i niedzielę.
 

Profil kształcenia:

Absolwent, który ukończy studia podyplomowe będzie przygotowany do pracy kierowniczej i na samodzielnych stanowiskach eksperckich w jednostkach sektora publicznego prowadzących działalność związaną z gospodarką regionalną i szeroko rozumianym rozwojem regionalnym w kraju i za granicą, w tym w instytucjach unijnych i w innych jednostkach i organizacjach międzynarodowych.

Jego wiedza i umiejętności pozwolą mu dostosowywać się do specyficznych uwarunkowań sytuacji w poszczególnych jednostkach lokalnych i regionalnych oraz do przemian zachodzących w polityce regionalnej na wszystkich poziomach zarządzania publicznego.

Strona internetowa

Visit a website

Dodatkowe informacje