Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

Studia realizowane są w systemie zaocznym - zjazdy w sobotę i niedzielę.
 

Profil kształcenia:

Celem studiów jest dostarczenie aktualnej wiedzy z zakresu zarządzania zakupami i zaopatrzeniem.
Studia są kierowane do osób legitymujących się wykształceniem wyższym; którzy chcą
poszerzyć swoją wiedzę menadżerską z zakresu m.in.:

  • zarządzania zapasami,
  • organizacji procesów zakupowych,
  • logistyki zaopatrzenia,
  • zarządzania projektem,
  • negocjacji w zakupach,
  • zarządzanie zespołem,
  • tworzenia umów handlowych w zaopatrzeniu,
  • zamówień publicznych.

Absolwent, który ukończy studia podyplomowe będzie przygotowany do pracy w obszarze zakupów i zaopatrzenia zgodnie z wymaganiami współczesnych przedsiębiorstw. Program studiów został tak skomponowany, aby dostarczać wiedzy z zakresu organizacji procesów zakupowych i zaopatrzenia w kontekście poszukiwania wzrostu efektywności przedsiębiorstw.

Strona internetowa

Visit a website

Dodatkowe informacje