24 10 2017

Delegacja z Francji na PP

Dnia 19 października br. Politechnikę Poznańską odwiedziła pięcioosobowa delegacja z Université de Valenciennes (Francja), w składzie:

 • Eric Markiewicz, vice-President for Research, Professor in Mechanical Engineering
 • Sébastien Grondel, vice-President for International Relations, Professor in Mechatronics
 • Thierry Guerra, Head of the Laboratory of Industrial and Human Automation, Mechanics and Computer Science (LAMIH CNRS UMR 8201) Professor In Control And Observation of Nonlinear Systems
 • Jean Claude Kastelik, Laboratory of Electronics, Microelectronics And Nanotechnology Opto-Acousto-Electronics (IEMN DOAE UMR 8520) Professor In Electronics
 • Jonathan Brindle, Co-Manager of International Relations International Office

Z ramienia Uczelni gości podejmowali:

 • Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, Prorektor ds. edukacji ustawicznej

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu:

 • Prof. dr hab. inż.  Krzysztof Wisłocki, Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z zagranicą
 • Prof. dr hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska, Kierownik Zakładu Systemów Transportowych
 • dr inż. Bartosz Firlik, Instytut Silników Spalinowych i Transportu

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji:

 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wesołowski, Dziekan Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania:

 • dr inż. Jan Uniejewski, Prodziekan ds. studiów stacjonarnych,
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki, Kierownik Zakładu Urządzeń Mechatronicznych

Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej: Beata Kocur oraz Marta Lipińska

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją obu uczelni i wstępną dyskusją na temat strategii działań
i dążeń uczelni na najbliższe lata. Tuż po nich był czas na zaprezentowanie bogatego zaplecza laboratoryjnego wydziałów Politechniki Poznańskiej. W trakcie wizyty wskazano na kompatybilność kierunków kształcenia, a co za tym idzie omawiano możliwości podejmowania wspólnych działań na polu naukowo-badawczym, a także wymiany akademickiej i studenckiej.

Dodatkowym celem spotkania było nawiązanie współpracy w ramach programu Erasmus+. Dwustronna umowa otwierająca przede wszystkim możliwości wymiany studentów oraz kadry dydaktycznej obejmuje następujące kierunki:  Elektronika i Telekomunikacja, Fizyka Techniczna, Informatyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Transport, Technologia Chemiczna. Istnieją również przesłanki by w dalszej perspektywie czasowej utworzyć wspólne programy studiów, prowadzące do uzyskania podwójnego dyplomu – Politechniki Poznańskiej oraz Université de Valenciennes.

Z całą pewnością można uznać to jednodniowe spotkanie za bardzo merytoryczne, stanowiące jednocześnie dobry początek wzajemnej współpracy. Kolejnym jej etapem będzie rewizyta delegacji z Politechniki Poznańskiej na Uniwersytecie we Francji.

Zdjęcia