Archiwum

Oferta Teatru Polskiego

OFERTA TEATRU POLSKIEGO

Zamek Przemysła

ZWIEDZANIE ZAMKU PRZEMYSŁA

W POZNANIU

Sptkanie Jubilatów Klubu Seniora

Spotkonie Jubilatów Klubu Seniora PP z władzami uczelni

Wycieczka Litwa, Łotwa, Estonia

Wycieczka Klubu Seniora na trasie

Wilno, Ryga, Tallin

Koncert fortepianowy

Uczelniane Centrum Kultury zaprasza

na Koncert fortepianowy

Страницы