8 01 2018

Międzynarodowe seminarium i warsztaty „Where do you go, entrepreneurship education?”

W dniach 14-15 grudnia 2017 roku w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbyło się seminarium i warsztaty w ramach międzynarodowego Projektu Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams (ECMT+), który jest realizowany na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w latach 2016-2019 (umowa 2016-1-FI01-KA203-022743). Celem międzynarodowego projektu ECMT+ jest kształtowanie wśród studentów postaw przedsiębiorczych i kompetencji zawodowych do działania w środowisku wielokulturowym we współpracy ze rzeczywistym otoczeniem biznesowym. Partnerzy Projektu ECMT+ to kadra akademicka z siedmiu europejskich uczelni wyższych: KARELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (Finlandia), KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES ZUID (Belgia), UNIVERSITÉ JEAN MONNET SAINT-ÉTIENNE (Francja), UNIVERSITY OF THE WEST OF SCOTLAND (Wielka Brytania), TECHNISCHE HOCHSCHULE WILDAU (Niemcy), SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (Czechy), POLITECHNIKA POZNAŃSKA (Polska).

Uroczystego otwarcia konferencji z ramienia władz Politechniki Poznańskiej dokonała prof. dr. hab. inż. Joanna Józefowska, Prorektor ds. Nauki. W dniu 15 grudnia obrady otwarł  prof. dr. hab. inż. Teofil Jesionowski, Prorektor ds. Edukacji Ustawicznej.

Seminarium i warsztaty na Politechnice Poznańskiej były pierwszym z trzech zaplanowanych spotkań, których celem jest zaprezentowanie rezultatów realizacji Projektu ECMT+ i wymiana poglądów oraz doświadczeń w zakresie edukacji przedsiębiorczości pomiędzy przedstawicielami międzynarodowego środowiska akademickiego, biznesowego i instytucjonalnego. Politechnika Poznańska miała przyjemność gościć ekspertów z ośrodków naukowo-badawczych oraz praktyki gospodarczej z Kanady, Finlandii, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Czech oraz z Polski. W seminarium i warsztatach uczestniczyło ponad 80 osób (70-ciu gości z zewnętrznych ośrodków naukowych, instytucji badawczych i biznesu, w tym 36 praktyków z zagranicy).

W imieniu Partnerów międzynarodowego Projektu Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams (ECMT+) pragnę wyrazić podziękowanie dla Władz Politechniki Poznańskiej, Władz dziekańskich Wydziału Inżynierii Zarządzania oraz komórek administracyjnych Uczelni za wsparcie organizacji seminarium i warsztatów.

 

Ewa Badzińska

Wydział Inżynierii Zarządzania

Kierownik Projektu ECMT+ na PP

Zdjęcia