Studia pierwszego stopnia
Studia pierwszego stopnia
Karty ECTS > 2017/2018 > Wydział Inżynierii Zarządzania > Inżynieria bezpieczeństwa > Niestacjonarne > Studia pierwszego stopnia

Semestr 1
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski Ekonomia
Polski Wprowadzenie do techniki
English Economy
English Introduction to EngineeringSemestr 2
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski Analiza ryzyka
Polski Grafika inżynierska i CAD
English Engineering graphics and CAD
English Risk analysisSemestr 3
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski Monitorowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa
English Monitoring of hazards for safetySemestr 3 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski Ekologia człowieka
Polski Ochrona środowiska
English Ecology of human
English Environment ProtectionSemestr 5
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski Inżynieria bezpieczeństwa technicznego
Polski Inżynieria jakości 1
English Engineering of technical safety
English Quality engineering 1Semestr 6
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski Inżynieria jakości 2
English Quality engineering 2Semestr 7
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski Seminarium dyplomowe
English Diploma Seminar