15 02 2018

Wyniki kwalifikacji na studia stacjonarne drugiego stopnia

Szanowni Kandydaci!

systemie rekrutacyjnym w sekcji Studia w tabeli wyboru kierunków w kolumnie Status zostały udostępnione wyniki kwalifikacji na studia stacjonarne drugiego stopnia. Kandydaci na studia stacjonarne drugiego stopnia składają komplet wymaganych dokumentów w Centrum Dydaktycznym Wydziału Technologii Chemicznej przy ul. Berdychowo 4 w Poznaniu w wyznaczonych terminach:

  • 15 lutego 2018 r. (czwartek) w godz.: 08:00 - 16:00
  • 16 lutego 2018 r. (piątek) w godz.: 08:00 - 16:00
  • 19 lutego 2018 r. (poniedziałek) w godz.: 08:00 - 13:00

Informacja na temat składania kompletu wymaganych dokumentów znajduje się również pod tym adresem.

Załączniki