Harmonogram rekrutacji

W terminie nieprzekraczającym 30 kwietnia 2019 r. zostanie wydane, a następnie opublikowane pod tym adresem zarządzenie rektora w sprawie szczegółowej organizacji rekrutacji, określające:

  1. harmonogram rekrutacji,
  2. limity przyjęć na studia,
  3. wysokość opłaty rekrutacyjnej,
  4. wykaz kierunków prowadzonych w języku angielskim,
  5. wykaz kierunków, dla których Uczelnia wydaje skierowanie do lekarza medycyny pracy.