23 03 2018

Nowy cennik dla emerytów w Kołobrzegu

UWAGA CZŁONKOWIE KLUBU SENIORA PP

W załączeniu przedstawiamy  aktualny cennik

opłat za pobyt w Domu Pracy Twórczej

i Wypoczynku w Kołobrzegu w roku 2018