Limity rekrutacyjne
Limity przyjęć na studia w roku akademickim 2018/2019
                       
Wydział Kierunek STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE
I STOPIEŃ II STOPIEŃ I STOPIEŃ II STOPIEŃ
 limit 2018/19  limit 2018/19  limit 2018/19  limit 2018/19 limit 2018/19
  potwierdzenie efektów uczenia się    potwierdzenie efektów uczenia się    potwierdzenie efektów uczenia się    potwierdzenie efektów uczenia się    potwierdzenie efektów uczenia się 
SEMESTR ZIMOWY  SEMESTR ZIMOWY  SEMESTR LETNI SEMESTR ZIMOWY  SEMESTR ZIMOWY 
Architektury ARCHITEKTURA  195       150          
ARCHITEKTURA/ARCHITECTURE  15       15          
ARCHITEKTURA WNĘTRZ* 30                  
RAZEM 240 0 0 0 165 0 0 0 0 0
Budownictwa
i Inżynierii Środowiska
BUDOWNICTWO  270 2     150 2 150 2 150 2
BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE/ SUSTAINABLE BUILDING ENGINEERING* 30                  
BUDOWNICTWO/CIVIL ENGINEERING
- Construction Technology Management
        30          
BUDOWNICTWO/CIVIL ENGINEERING
- Structural Engineering
        30          
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA  180 2     180 2 60 2 60 2
RAZEM 480 4 0 0 390 4 210 4 210 4
Budowy Maszyn
i Zarządzania
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 60       30          
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA  60       30          
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN  150       60   30   30  
MECHATRONIKA 60       45          
MECHATRONIKA/MECHATRONICS
- Mechatronic Constructions
        15          
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI  150       90   30   30  
RAZEM 480 0 0 0 270 0 60 0 60 0
Elektroniki
i Telekomunikacji
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA  150       45   40   30  
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA/ ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS 30                  
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA/ ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS
- Information and Communication Technologies
    15   15          
TELEINFORMATYKA 150                  
RAZEM 330 0 15 0 60 0 40 0 30 0
Elektryczny AUTOMATYKA I ROBOTYKA 150 1     70 1 70 1 40 1
AUTOMATYKA I ROBOTYKA/AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS 30                  
ELEKTROTECHNIKA  220 1     160 1 100 1 100 1
ENERGETYKA 140 1     70 1 40 1 40 1
INFORMATYKA 160 1     50 1 70 1 40 1
MATEMATYKA W TECHNICE 60                  
RAZEM 760 4 0 0 350 4 280 4 220 4
Fizyki Technicznej EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA 90       30          
FIZYKA TECHNICZNA 90       45          
RAZEM 180 0 0 0 75 0 0 0 0 0
Informatyki AUTOMATYKA I ROBOTYKA 135       75 10 60 5 30 5
AUTOMATYKA I ROBOTYKA/AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS
- Smart Aerospace and Autonomous Systems
        15          
BIOINFORMATYKA 45   15              
INFORMATYKA  180       180 15 90 10 180 10
INFORMATYKA/COMPUTING
- Software Engineering
        15          
RAZEM 360 0 15 0 285 25 150 15 210 15
Inżynierii Zarządzania INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA 60       60   30 1 30 1
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA  90       60   30 1 30 2
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA/ENGINEERING MANAGEMENT
- Engineering with Commerce
30                  
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA/ENGINEERING MANAGEMENT
- Corporate Management
        30          
LOGISTYKA 120       90   60 2 30 2
RAZEM 300 0 0 0 240 0 120 4 90 5
Maszyn Roboczych
i Transportu
LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA 100           60      
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 210       120   100   60  
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN/MECHANICAL ENGINEERING
- Gas Technology and Renewable Energy
        25          
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN/MECHANICAL ENGINEERING
- Product Engineering
        20          
TRANSPORT  230       120   100   60  
RAZEM 540 0 0 0 285 0 260 0 120 0
Technologii Chemicznej INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA 90       120          
INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA* 30                  
TECHNOLOGIA CHEMICZNA  150       180   60   30  
TECHNOLOGIA CHEMICZNA/CHEMICAL TECHNOLOGY* 28                  
TECHNOLOGIA CHEMICZNA/CHEMICAL TECHNOLOGY
- Composites and Nanomaterials
        30          
TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA 90       90          
RAZEM 388 0 0 0 420 0 60 0 30 0
UCZELNIA OGÓŁEM 2018/2019: 4058 8 30 0 2540 33 1180 27 970 28
                       
* rekrutacja kandydatów odbędzie się w przypadku sfinalizowania procedury uruchomienia kierunku