Listy przyjętych

Lista odwołań na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpatrzonych pozytywnie na posiedzeniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w dniu 05 września 2017 r.

Listy osób przyjętych na studia stacjonarne:

  • pierwszego stopnia w I turze kwalifikacji
  • pierwszego stopnia w II turze kwalifikacji
  • drugiego stopnia

w roku akademickim 2017/2018

Attachments