28 05 2018

WIGWAM - CZMONIEC

W dniu 22.05.2018, 50 osobowa grupa członków

Klubu Seniora PP, udała się na jednodniową wycieczkę

do WIGWAM - CZMONIEC.

W załączeniu prezentujemy krótkie migawki

z tej wycieczki.

                               WIGWAM