18 06 2018

Projekt PO WER (Wiedza Edukacja Rozwój) Inżynierowie na staż!

PROJEKT PO WER (Wiedza Edukacja Rozwój): Inżynierowie na staż!

 • Grupa docelowa: studenci II stopnia studiów Technologia Chemiczna (z wyłączeniem anglojęzycznej specjalności Composites and Nanomaterials) lub Inżynieria Chemiczna i Procesowa lub Technologie Ochrony Środowiska:

         - w 2018 z rekrutacji w roku akademickim 2016/17,
         - w 2019 roku z rekrutacji w roku akademickim 2017/18.

 • 2018 rok: 55 staży: min. 30% studentów z każdego kierunku
 • 2019 rok: 59 staży: min. 30% studentów z każdego kierunku
 • 16-tygodniowe staże w okresie:

           - kwiecień-wrzesień

 • 360 godzin/16 tygodni, min. 20 godz./tydzień
 • Stypendium stażowe z projektu: 18,50 zł brutto/1 h stażu, czyli 6660,00 zł brutto/360 h
 • Student ma opłacone również NNW na czas stażu
 • Kierownik projektu: Dziekan WTC, dr hab. inż. Krzysztof Alejski
 • Osoby odpowiedzialne za realizację projektu po stronie PP:

         - dr hab. inż. Magdalena Regel-Rosocka – koordynator staży, kontakt: magdalena.regel-rosocka@put.poznan.pl, tel. 61 665 37 71
         - dr inż. Magdalena Emmons-Burzyńska – asystent koordynatora staży, kontakt: magdalena.emmons-burzynska@put.poznan.pl, tel. 61 665 33 08

 • Biuro projektu: CDWTC Politechniki Poznańskiej, ul. Berdychowo 4, pok. 121A, tel. 61 665 33 08
 • Informacje o projekcie, rekrutacji, ofertach stażowych i wymaganych dokumentach znajdują się na stronie Wydziału Technologii Chemicznej: http://www.fct.put.poznan.pl/pl/content/2849
Załączniki