10 10 2018

Delegacja Politechniki Tajwańskiej na PP

27 Września br. Politechnika Poznańska gościła w swoich murach dwuosobową delegację z National Taiwan University of Science and Technology w składzie:

  • Prof.  Meng-Jiy Wang- Dziekan ds. Międzynarodowych
  • Prof. Yong-Chie Heng- Starszy doradca Rektora

Narodowa Politechnika Tajwańska, jest wiodącym ośrodkiem akademickim kształcącym w dziedzinach technicznych na Tajwanie. Obejmuje on dwadzieścia cztery departamenty, czternaście programów interdyscyplinarnych oraz ponad trzydzieści laboratoriów i programów badawczych.

Ponadto, Inkubator Biznesu Narodowej Politechniki Poznańskiej wielokrotnie otrzymywał nagrody tajwańskiego Ministerstwa Ekonomii za innowacyjność w badaniach.

Wizyta delegacji Narodowej Politechniki Tajwańskiej na Politechnice Poznańskiej stanowiła okazję do nawiązania osobistych kontaktów, które są niezwykle ważne do rozpoczęcia efektywnej współpracy naukowo- akademickiej.

Ze strony Politechniki Poznańskiej funkcję reprezentacyjną sprawowali:

  • dr hab. inż. Krzysztof Alejski, Prof. PP – Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej
  • dr hab. inż. Tomasz Mróz, Prof. PP – Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  • dr hab. inż. Paweł Śniatała, Prof. PP - Prodziekan Wydziału Informatyki
  • dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki, Prof PP - Prodziekan Wydziału Inżynierii Transportu
  • dr hab. inż. Adam Dąbrowski, Prof. PP – Zastępca Dyrektora Instytutu Automatyki i Robotyki
  • dr hab. inż. Jacek Żak, Pof. PP- Profesor nadzwyczajny Katedry Nauk Ekonomicznych
  • Beata Kocur - Zastępca Kierownika Działu Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej
  • Anna Wolnowska - Specjalista ds. Współpracy Międzynarodowej

Po prezentacjach obu uczelni miała miejsce dyskusja dotycząca wspólnych działań.

Strona Tajwańska przedstawiła nam szeroki zakres możliwości współpracy ze szczególnym naciskiem na rekrutowanie naszej kadry naukowej do pracy w ich Instytucji oraz współpracy w zakresie wspólnych projektów badawczych. Delegacja wyraziła również zainteresowanie wymianą studentów w ramach Exchange Program oraz Szkołą Letnią.

Zakończeniem wizyty było spotkanie z pracownikami, doktorantami oraz studentami pragnącymi poznać zagadnienia związane z wyjazdem na Politechnikę Tajwańską.

Zdjęcia