10 12 2018

Składanie dokumentów

Szanowni Kandydaci!

Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem rekrutacji osoby zakwalifikowane lub rezerwowe, pod rygorem nieprzyjęcia na studia, składają komplet wymaganych dokumentów w Centrum Dydaktycznym Wydziału Technologii Chemicznej przy ul. Berdychowo 4 w Poznaniu w wyznaczonych terminach:

  • 12 lutego 2019 r. (wtorek) w godz.: 08.00 - 16.00
  • 13 lutego 2019 r. (środa) w godz.: 08.00 - 16.00
  • 14 lutego 2019 r. (czwartek) w godz.: 08.00 - 16.00

Więcej informacji na stronie: https://www.put.poznan.pl/pl/zasady-rekrutacji/skladanie-dokumentow