11 03 2019

3rd German Polish Conference on Crystal Growth

W dniach 17-21 marca 2019 roku w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbędzie się konferencja 3rd German Polish Conference on Crystal Growth (GPCCG3) organizowana przez Wydzial Fizyki Technicznej Politechniki Poznanskiej. Jest to wspolna konferencja Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów (PTWK) oraz Niemieckiego Towarzystwa Wzrostu kryształów (DGKK). GPCCG3 będzie forum omawiania i dyskusji aktualnych tematów badań i rozwoju w zakresie wzrostu kryształów, epitaksji, nanokryształów i zaawansowanych materiałów.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej konferencji: http://gpccg2019.put.poznan.pl/