Dyscypliny naukowe Szkoły Doktorskiej

Kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej Politechniki Poznańskiej
prowadzone jest w 9 dyscyplinach:

  • architektura i urbanistyka/architecture and urbanism
  • automatyka, elektronika i elektrotechnika/automatics, electronics and electrotechnics
  • informatyka techniczna i telekomunikacja/technical IT and telecommunications
  • inżynieria lądowa i transport/civil engineering and transport
  • inżynieria materiałowa/materials engineering
  • inżynieria mechaniczna/mechanical engineering
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka/environmental engineering, mining and power engineering
  • nauki chemiczne/chemical sciences
  • nauki o zarządzaniu i jakości/management and quality sciences