STUDIA PO ANGIELSKU
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I Cycle


Mode and Type:

Full-time studies of the first cycle

Duration: 

3.5 years (7 semesters)

Candidate’s predispositions:

  • interest in computer science and related branches
  • skill of logical thinking and creativity
  • English language – level B2 (Common European Framework)

Career opportunities for graduates:

  • Possible employment: national and international IT corporations, institutions and enterprises using  intelligent information technologies , national and international research and development centres , domestic and foreign institutions of higher education
  • Career opportunities for graduates: engineering technician or scientific worker of research and development laboratory ,. data analyst, machine learning engineer, designer and  developer   of software   and  complex IT systems  , information systems administrator (databases, operating systems, computer networks, ), manager of developer teams.

 

I stopień

Forma studiów:

stacjonarne I stopnia

Czas trwania: 

3.5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie informatyką i dziedzinami pokrewnymi
  • zdolność logicznego myślenia i kreatywność
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (Common European Framework)

Kariera po studiach:

  • możliwe miejsca pracy: krajowe i międzynarodowe firmy/koncerny informatyczne, instytucje i przedsiębiorstwa wykorzystujące nowoczesne inteligentne technologie w systemach informatycznych, krajowe i międzynarodowe ośrodki badawczo-rozwojowe, krajowe i zagraniczne uczelnie wyższe
  • możliwe stanowiska pracy: pracownik inżynieryjno-techniczny w laboratoriach informatycznych i jednostkach badawczych, analityk danych (ang. data analyst), inżynier uczenia maszynowego (ang. machine learning engineer), projektant, programista i wdrożeniowiec oprogramowania i złożonych systemów informatycznych, administrator systemów informatycznych (baz danych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych), kierownik zespołów programistycznych.