15 07 2019

Nowe drogi współpracy z Ukrainą

W dniach 2 -4 lipca 2019 r. delegacja Politechniki Poznańskiej odwiedziła uczelnię partnerską – Politechnikę Lwowską. 

Podczas wizyty delegacja, w skład której wchodzili m.in. prof. dr. hab. inż. Paweł Śniatała, dr inż. Krzysztof Walczak prof. dr. hab. inż. Ireneusz Wyczałek mieli  okazję do zapoznania się z historią Politechniki Lwowskiej, omówili problematykę wspólnych badań naukowych w zakresie informatyki, geodezji oraz elektrotechniki. Zostały także omówione kwestie związane z nowymi obszarami współpracy oraz wymianą studentów i pracowników.

Podpisano również Umowę o podwójnym dyplomie w zakresie Energetyki.

Politechnika Lwowska to jedna z najstarszych wyższych szkół technicznych w Europie i na Ukrainie, na której obecnie studiuję ponad 30 tysięcy studentów na 101 kierunkach.