17 07 2019

Listy przyjętych na studia stacjonarne pierwszego stopnia

Szanowni Kandydaci!

Informujemy, że I listy przyjętych na studia stacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2019/2020 zostały opublikowane pod adresem: https://www.put.poznan.pl/pl/studia-i-oraz-ii-stopnia/listy-przyjetych

Status każdego kandydata widoczny jest w systemie rekrutacyjnym w sekcji Studia przy kierunku.

Listy zostały również wywieszone w budynku Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej przy ul. Berdychowo 4 w Poznaniu.